เที่ยวจีนกุ้ยหลิน หยางชั่ว กวางโจว

ขอบคุณประธานหอการค้าและเลขาหอการค้า 14 จังหวัดภาคใต้ได้ให้โอกาส motour จัด ศึกษาดูงานเมืองกุ้ยหลิน