บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ใช้บริการที่ผ่านมานับแต่ พฤษภา 2550

                                                                             


                               

                                                                                        

    

        MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS (THAILAND) CO:LTD

        นาวิกโยธิน กองทัพเรื

        Siam Nippon Steel Pipe Co.Ltd

        บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด กลุ่ม g-able 

        JBE  

       BST &BST ELASTOMER Co.Ltd      

      CEVA ANIMAL HEALTH THAILAND 

    ธนาคารกรุงศรี  

     ธนาคารกรุงไทย 

     ธนาคารไทยพาณิชย์   

     ธนาคารกรุงเทพ

       ธนาคารกสิกรไทย 

       บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย      

     QTC ENERGY PUBLIC CO.LTD

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

     FUJI OIL CO.LTD

       บริษัท วันนิส กรุ๊ป จำกัด  

pttgroup  

ptt global chemical  

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ptt สำนักงานใหญ่ วิภาวดีรังสิต 

วิทยาลัย นวตกรรมธรรมศาสตร์ 

โรงแยกก๊าซ  บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)  กระทรวงพลังงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจก๊าซ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

วิทยาลัยนวตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายข้อมูลสำนักงานใหญ่

บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน (TPE) จำกัด

THINKSMART CO.LTD

HUTSHISON PORT  

Evonik Thai aerosil Co.Ltd       

Medtronic (Thailand)  Co.Ltd  

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยามจำกัด

บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด  

 CUEL CO.LTD       

Bluescope Steel Co.Ltd

KNS GROUP

ZEON 

 และอื่นๆ อีกมากมาย 

          

     

Click ภาพตัวอย่าง Tour&Organize  ส่วนหนึ่งของงานที่ผ่านมาของบริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

 Click  บริการสัมมนาทัศนศีกษาดูงาน (Seminar) 

Click  บริการสัมมนาพัฒนาองค์กร (Team Building ,Walk Rally)

Click บริการจัดงานท่องเที่ยวประจำปี และ family day บริษัท(Incentive group tour)

Click  บริการจัดท่องเที่ยวโดยเครือข่ายคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ(domestic tour&outbound tour) 

 

 

 คิดถึง Tour&Organize  คิดถึงความสุข นึกถึงเรา M.O.TourandService Co.Ltd 

สำหรับลูกค้าบุคคล เพื่อประโยชน์และสิทธิเพิ่มเติม ท่านสามารถสมัคร member www.tourandservice.com

Email:tourandservice@gmail.comได้