บริษัท เอ็ม.โอ. ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม website www.tourandservice.com

จะเห็นว่าธุรกิจในแบบเดิม จะวัดผลงานเพียง ยอดขาย งบการเงินและกำไร แต่ในโลกยุคใหม่ การทำธุรกิจต้องวัดจากเสียงสท้อนและมุมมองของลูกค้า

ดังนั้น จีงใคร่ขอข้อมูลเสียงสท้อน ดอกไม้และก้อนอิฐ แนะนำความคิดเห็น ติชม เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน 

สิ่งทีเ่ราไม่ลืมคือตอบแทนสังคม (CSR) กลับคืนสู่สังคมไทยเมือมีโอกาสที่เหมาะสม 

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน 90 เปอร์เซนต์ที่กลับมาใช้บริการและบอกต่อ ให้เราได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง 

ความสามารถที่ปราศจากโอกาสย่อมไม่มีความหมาย ขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เมตตามอบหมายงาน 

ขอบคุณ รางวัลที่เราได้รับและ cerfificate ที่ได้รับมาโดยตลอด ทุกปีของการทำงาน นับแต่เปิดบริษัท

ของขวัญจากการทำงานของพวกเรา 


รางวัลสุดยอด SME จังหวัด ( SME PROVICIAL CHAMPION) ประจำปี 2560 

รางวัล มาตราฐานท่องเที่ยวประจำปี 2552-2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัล DBD verified website กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ 


 

เสียงสท้อนจากท่านนำมาซึ่งการพัฒนางานและสร้างกำลังใจให้กับพวกรา เรามีการสอบถามบริการหลังการขายสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

ทุกครั้งที่ผิดพลาดหรือมีเหตุต่างๆ เพราะงานทัวร์ มีแต่เสมอตัวกับเจ็บตัว ถ้าลูกค้ามีความสุข เราก็ยินดีดีใจมีความสุข  เรายินดีที่พัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อที่บริการลูกค้าให้ประทับใจยิ่งๆขี้นไป 

 

 


Contact Us

ติดต่อเรา www.tourandservice.com

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

 สำนักงานใหญ่    7/218 หมู่ 5 สินทวีพาร์ค  ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 TEL/FAX 038695398

สาขาสุวรรณภูมิ   300/11 หมู่ 11 เสนากรีนวิลล์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Tel 0851635888   0852415888

M.O.TOURANDSERVICE CO.LTD

Head Office                    7/218 Moo 5 Sinthaweepark T.Banchang A.Banchang Rayong 21130 TEL/FAX 038695398

Suvanabhumi Branch 300/11 Moo 11 Senagreenview T.Bangpla A.Bangplee Samutprakarn 10540 TEL/FAX 021857355

Tel 0851635888    0852415888  

เวลาทำการ : 9.00-19.00 น จันทร์ถึงเสาร์ Hot line Mobile 0851635888  นอกเวลาทำการ ทุกวัน 9.00-22.00. น.

 

 

ทัวร์แอนด์เซอร์วิสบริการ incentive group tour

ทัวร์แอนด์เซอร์วิสบริการจัดสัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน

ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการ Team Buiding /Team Development/walk rally/boat rally /van rally

ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการsportday

ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการ family day

ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการ organize

 

ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการจัดงานตาม theme

ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการท่องเที่ยวในประเทศ

ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการท่องเที่ยวต่างประเท