ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน

คณะนายเรือ พาครอบครัวเที่ยวเมืองจีนยกรุ่น ก่อนเกษียณ