ปตท ร่วมกับคณะผู้บริหารตำบลพังราดศึกษาดูงานระบบนิเวศน์ป่าชายเลน