เที่ยว Fukuoka

Fukuoka เมืองน่าอยู่อันดับ 1 แห่งเอเชีย เมืองอยู่ทางตอนใต้ของญีปุ่นติดทะเล เมืองที่มีออนเซ็นดีระดับโลก    

 

และสตรอเบอร์รี่อร่อย มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ระดับโลก และเมือง otop ใกล้ๆ ต้นแบบ otop ไทย                        

เราไปกันในช่วงพายุหิมะเข้าโตเกียว โชคดีที่เราไม่เจออะไร แต่ฟินและชิวมาก ที่ได้เห็นบรรยากาศข้างทางที่สวยงามมากมาย

ต้ของญีปุ่นติดทะเล เมืองที่มีออนเซ็นดีระดับโลก