คณะ MBA มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตระยอง เที่ยว 2 มรดกโลกฮานอย-ฮาลองเบย์

คณะ MBA มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตระยอง เที่ยวเวียดนามหลังจากที่ได้ไปดูงานญี่ปุ่น โตเกียวโอซาก้ากับเรามา

เมื่อต.ค.ที่ผ่านมา ขอบคุณในมิตรภาพที่ดีและความสนุกมันฮาตลอดทริป