อบรมสัมมนาดูงาน Fukuoka บจ.ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ปทท.)

 คณะ M.O. Tour ดูแลสัตวแพทย์ เป็นทริปหนึ่งที่ลูกค้าฮาๆ ไปสรุปงานแล้วขำมาก

ขอบคุณนะคะ ชอบประโยคหนึ่ง พูดจาภาษาหมาๆ แมวๆ น่่ารักมากค่ะ