จิวจ่ายโกว

ขอบคุณคณะชูมิตร ที่ใช้บริการไปเที่ยวเมืองจีน เมืองแห่งความเป็นธรรมชาติ สดใส และทะเลสาบห้าสี 

motourandservice ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ