พฤกษากรุ๊ป-เกาหลีโซรัคซาน

 ขอบคุณคณะพฤกษากรุ๊ป ที่ให้บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด www.tourandservice.com

ดูแลคณะเกาหลี ทั้ง 2 รุ่น ขอบคุณมากๆค่ะ