ทริปเกาหลีใต้ ลบ 2 องศาหิมะเล็กๆ@Phoenix Park Ski Resort