สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กาญจนบุรี

 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กาญจนบุรี 5-7 มี.ค.58 (130 ท่าน) บรรยากาศงานสวยๆ