ทริปแสวงบุญอินเดียเนปาล

ทริปแสวงบุญอินเดียเนปาล 3-12 พ.ค.58

คณะ M.O.Tour ร่วมห่มผ้าพุทธเมตตา