เขาใหญ่ ภูเพชรรีสอร์ท

Zeon Chemicals-Outing 12th เขาใหญ่ ภูเพชรรีสอร์ท 13-14 มิ.ย.58