กิจกรรมสัมพันธ์ Enco Energy complex ptt — ที่ Tamnanpar Classic Resort@ระยอง

 ถึงจะร้อนไม่มีแอร์ก้อขำขำ ขอบคุณ Enco Energy Complex