สัมมนาส่วนราชการและสถานศึกษา จ.ระยอง สนับสนุนโดย ปตท โรงแยกก๊าซ 3 - 5 กันยายน  @ ชาโต เดอเขาใหญ่-ขอนแก่น

ขอขอบพระคุณ ปตท. ที่ให้motour บริการจัดสัมมนาส่วนงานราชการสถานศึกษาครั้งนี้ค่ะ

สักการะพระธาตุวัดหนองแวง ขอนแก่น ท่านรองผู้ว่า มาต้อนรับเป็นเกียรติแก่คณะ ปตท./ 

อิ่มแล้วน้องฝนไม่ให้เดิน"ตลาดต้นตาล"นางมาซะแรงเลย ตกหนักมากน้องฝน ฝนหยุดก็หมดเวลาเดิน