พาเที่ยวพม่า ไหว้พระ 9วัด รับพรเพิ่มพลัง-TG 5 ดาว   (15 ท่าน)

ขอบคุณคณะพม่า TG 5 ดาว 15ท่าน-ไหว้พระ 9 วัด สวดมนต์รับพลังกันค่ะ