ตัวแทนประทศไทยไปแข่งขันดนตรีที่ญี่ปุ่น  1 - 6 ธันวาคม

พาคณะยามาฮ่าเชียงใหม่ ตัวแทนประทศไทยไปแข่งขันดนตรีที่ญี่ปุ่น1-6 ธ.ค.58 (13 ท่าน)

 ขอบคุณคณะยามาฮ่าเชียงใหม่ ตัวแทนประทศไทยที่ใช้บริการ motour ไปแข่งขันดนตรีที่ญี่ปุ่นค่