พิธีปัจฉิมนิเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ระดับปวส (โรงแรมซิลเวอร์บีช ระยอง) 14 - 15 มกราคม

ขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ที่ให้motour ดูแล ความสะดวก ในการจัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศ