นำคณะครู สัตหีบ บ้านฉาง เยือนย่างกุ้งอินทร์แขวน 22 - 24 มกราคม (61ท่าน)

บริษัทเอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอขอบคุณคณะครู สัตหีบ บ้านฉาง เที่ยวพม่าย่างกุ้ง อินแขวน  รับพรปีใหม่ 2559