พาเที่ยวพม่า 11 - 13 มีนาคม  (24 ท่าน)

 ขอบพระคุณ คณะครอบครัวคุณอาทแสวงบุญเที่ยวพม่า  24 ท่านที่ไว้ใจให้ M.O.TOURANDSERVICE  พาเที่ยวพม่าครั้งนี้ค่ะ