เอ็มโอทัวร์พาเที่ยวเกาหลี-คณะชาวตลาดโบ๊เบ๊ที่น่ารัก

เอ็มโอทัวร์พาเที่ยวเกาหลี-คณะชาวตลาดโบ๊เบ๊ที่น่ารัก 15-18 เม.ย.59 (23 ท่าน)

 ขอบคุณคณะคุณสิรกานต์ ตลาดโบ้เบ้ มากๆค่ะ ทุกท่านสนุกสนานดีมากๆ