ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ ณ สิงคโปร์ 4-6 พฤษภาคม 2016

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาระบบองค์กร ณ สิงคโปร์-คณะโรงเรียนวัดบ้านฉาง 4-6 May 2016 (49 ท่าน )

คณะโรงเรียนวัดบ้านฉาง 49 ท่าน ทริปนี้เก๋ไก๋ 4 ไปสุวรรณภูมิ, 6 กลับอู่ตะเภา// ขอมี signature คณะ ต้องสั่งตัดหมวกด่วนวันจันทร์ ส่งคณะวันนี้แต่สวยดีจัง