พาเที่ยวเวียดนาม ซาปา โฮจิมินห์

ขอบคุณคณะธนาคารกรุงเทพ ระยอง ที่ให้โอกาสบริษัท เอ็มโอทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัดดูแลอีกวาระหนึ่ง