รร วัดบ้านฉาง ระยอง - ศึกษาดูงานฯ นครนายก (95 ท่าน)

ขอบคุณโรงเรียนวัดบ้านฉาง ที่ใช้บริการM.O.TOURANDSERVICE ดูงานโรงเรียนนายร้อยจปร ล่องแก่งนครนายก และดูงานโรงเรียนวัดสันตยาราม ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ร่วมพิธีห่มผ้าพระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล  อิ่มบุญอิ่มใจ กันทุกท่าน