ปตท โรงแยกก๊าซ-สัมมนา

บรรยากาศฟ้าหลังฝนสดชื่นจัง ขอบคุณ ปตท โรงแยกก๊าซ 10 ปีแห่งความผูกพัน ให้ m.o.tourandservice จัดสัมมนาส่วนงานราชการและสถานศึกษา