ขอบคุณ ปตท ที่ให้ motour บริการงานสัมมนา

ขอบคุณ ปตท ที่ให้ motour บริการงานสัมมนาส่วนงานราชการและสถานศึกษา 6-8ตค ที่ผ่านมา