พาเที่ยวฮอกไกโด-คณะคุณอัญชลี

บรรยากาศฮอกไกโด ขอบคุณคณะพี่อัญชลีนะคะ