คณะพม่า private ดร.ช้างพาลูกน้องไหว้พระ

ดร.ช้างขอจัด private พาลูกน้องไหว้พระทำบุญเที่ยวพม่าขอพรเทพทันใจกัน  …