ดูงานเวียดนามร่วมกับคณะกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ

ขอบคุณคณะกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ / ภาพสวยมากค่ะ