Family Group-ดีสนีย์ ไหว้พระฮ่องกง

สรงน้าพระสุวรรณภูมิ / พา family group เที่ยว / เป็นหัวหน้าเด็กบุกดีสนีย์ ไหว้พระฮ่องกง วันนี้บิน A380 สาย EK

ขอบคุณสนามบินสุวรรณภูมิ พาลูกค้าสรงน้ำพระรับของที่ระลึกชะลอมสบู่หอมมากๆก่อนจะเข้าgate/เที่ยวกินเล่นสวนสนุกสุดfinเสียดายร้อนละลาย สนุกจนสลบ รอบหน้าขออากาศเย็นๆ