ครอบครัว ปตท GSP car family rally at The Velo's Hotel & BMX Pump Track

ขอบคุณเฮียนพจอม ที่เปิดพิพิธภัณฑ์พระงามมีศรี ให้ครอบครัวปตทได้ทำcsrร่วมทำบุญเด็กพิเศษและเด็กพิการ พระพิพิธภัณฑ์เฮียสวยพระหายากมาก โดยเฉพาะห้องพระเกจิ700องค์ไม่ซ้ำกันทุกจังหวัดในประเทศ gsp car family rally