งานสัมมนาส่วนงานราชการและสถานศึกษา ปีที่ 10

ขอบคุณทาง โรงแยกก๊าซ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้โอกาสที่ยิ่งใหญ่ motourandservice ได้รับใช้บริการ จัดงานสัมมนาส่วนงานราชการและสถานศึกษา มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในปีนี้ โจทย์ถึงจะยากเพราะลูกค้าสัมมนากันเป็นปีที่ 10 แล้วก็ผ่านมาด้วยความสุข มีรอยยิ้ม สร้างความประทับใจ และจดจำประสบการณ์ร่วมกันด้วยดีเสมอมา เราได้จัดงานก่อนในหลวงสวรรคต วันที่ 13 ตค แต่ทางปตท ได้จัดดูงานโครงการพระราชดำริที่สมบูรณ์แบบอันดับต้นๆ เมืองไทยคือโครงการพระราชดำริศูนย์ศึกษาและพัฒนา เขาหินซ้อน ซึ่งมีพื้นที่ในโครงการพันกว่าไร่ เราได้ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีกลุ่่มประมง กลุ่มทอผ้า กลุ่มโรงสีข้าว กลุ่มเพาะชำ วันนี้เป็นโอกาสดี ครบ 30 วันพระองค์ท่านก็เลยโพสต์บรรยากาศงานที่ผ่านมาในความประทับใจที่เราสัมผัสได้ ขอบคุณโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ยอมเปิดบ้านวันเสารฺ์ปิดเทอม ให้พวกเราได้ชมความอลังการในกระบวนการพัฒนาบุคคลากรนักวิทยาศาสตร์ระดับประเทศปีละ 77 ท่าน เพชรต้องการการเจียระไน ชืนชมโครงการนี้ค่ะ และโครงการปลูกป่าวังจันทร์ ที่ปตท.ดูแล