เที่ยวไต้หวัน (TAIWAN CHIC CHIC) 5 วัน 3 คืน (XW) วันเดินทาง 7 มิ.ย.-...2 ส.ค.60*เริ่ม 13999
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์ยุโรปWISDOM
bulletทัวร์ยุโรป premium
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletเที่ยวแบบ incentive group
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletบริการ incentive group
bulletTeam building
bulletsportday
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวไต้หวัน (TAIWAN CHIC CHIC) 5 วัน 3 คืน (XW) วันเดินทาง 7 มิ.ย.-...2 ส.ค.60*เริ่ม 13999

TAIWAN CHIC CHIC

5วัน 3 คืน

โดยสายการบินNOKSCOOT

***น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม // ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา // ถ่ายรูปสวยๆที่อุทยานเย่หลิ่ว***

***เยือนสวรรค์ของคนรักปลาดิบที่ตลาดปลาไทเป // ทานของอร่อยที่ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น***

กำหนดการเดินทาง : 7-11 มิ./ 19-23 ./ 2-6 .                           ราคา 13,999.-

         21-25 มิ./ 5-9 ./ 8-12 .                                              ราคา 14,999.-

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

 

1

กรุงเทพฯ

   

ออกจากกรุงเทพฯ 02.15

2

สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดกวนอู ไถจง หมู่บ้านสายรุ้งเฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

O

O

O

ถึงไต้หวัน 07.05

3

ไทเป อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –– ร้านพายสับปะรด-ตลาดปลาไทเป

O

-

-

 

4

อิสระที่ไทเป

O

-

-

 

5

สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ

O

 

ออกจากไต้หวัน 09.50 ถึงกรุงเทพฯ 12.30

 

วันแรก              กรุงเทพ

    23.00 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 7 Nok Scoot ประตู 6 สายการบิน Nok Scoot โดยมี

เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่องบิน

วันที่สอง         สนามบินเถาหยวน –หนันโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง - วัดกวนอู

                      ไถจง –หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต                                                        (B/L/D)

    02.15 น.    ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)

07.05 น.    ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน

                 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า           รับประทานอาหารเช้า BOX SET เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

นำท่านเดินทางไปหนันโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง)  เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาและภูเขาสูงมากมาย

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนไต้หวัน นั้นคือ การล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน นอกจากนั้นยังเป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ำ โดยมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร โดยทะเลสาบมีรูปร่างด้านบนเหมือนพระอาทิตย์ และด้านล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว จากนั้นนำท่านนมัสการ พระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่ วัดเสวียนจาง หรือรู้จักกันในชื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู หรือวัดเหวินหวู่ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสสักการะองค์เทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าขงจื้อ ซึ่ง เทพเจ้ากวนอู" เป็นเทพเจ้าที่มีอุปนิสัยรักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ชาวจีนและชาวไต้หวันจึงนับถือเป็นเทพเจ้า แห่งความซื่อสัตย์เชื่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจคลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุน ให้กิจการ เจริญรุ่งเรืองส่วน เทพเจ้าขงจื้อถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาเนื่องจากท่านขงจื้อได้ทำลายธรรมเนียม การเรียนการสอนที่จำกัดอยู่แต่ในราชสำนักทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษานอกจากนั้นวัดนี้ยังมีสิงโต หินหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันทีเดียว นำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

หลังจากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านที่มีสีสันสดใสสมชื่อ ด้วยการเพ้นท์ตัวการ์ตูนน่ารัก บนผนังกำแพงแต่ก่อนหมู่บ้านนี่เคยเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกที่กำลังจะถูกรื้อถอน แต่ได้มี คุณปู่สายรุ้งหรือคุณปู่หวง หย่งทหารผ่านศึกผู้หนึ่งที่อยู่อาศัยที่นี่ ได้ลงมือวาดลวดลายตามผนังและกำแพงของอาคารที่รอการรื้อทิ้งเหล่านี้ จนภาพวาดเหล่านั้นกลับสวยเตะตาผู้พบเห็น เพราะสีสันที่สดใสและลวดลายที่มีชีวิตชีวา เป็นภาพของใบหน้าคนและสัตว์ที่ต่างดูมีความสุขสดใส เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปอีกด้วย

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจง  โดยท่านสามารถ เลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย อาทิเช่น รองเท้า เสื้อผ้า รวมถึงขนมได้ในราคาถูก โดยของอร่อยขึ้นชื่อคือ เต้าหู้เหม็นทอดราดซอส

นำท่านเข้าที่พัก C U HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม               ไทจง – ไทเป – อุทยานเย่หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิน – ร้ายนพายสับปะรด

                            ตลาดปลาไทเป                                                                                            (B/-/-)

     เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน ศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของ เป็นที่ตั้งรัฐบาล และยังเป็น แหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

หลังจากนั้นพาทุกท่านชม อุทยานเย่หลิว ซึ่งอยู่ทางเหนือสุดของเมืองไทเป มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไป ในทะเล เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำและลม รวมถึงการเคลื่อนตัวของ เปลือกโลก ทำให้เกิดการทับถมของหินออกมารูปร่างที่แตกต่างกันชมเศียรราชินี ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของอุทยาน หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง ถนนเก่าจิ่วเฟิน สมัยก่อนเป็นเมืองเหมืองแร่ทองคำ แต่เนื่องจากมีคนมาขุดทอง จำนวนมาก ผู้คนก็พากันอพยพออกไป จิ่วเฟินจึงเป็นเมืองร้าง  จนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ เปยซางเฉิงชื่อและ อู๋เหยียนเตอะซันชิวทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาถ่ายรูป จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนั้นยังสามารถชมวิวติดทะเลสาบแปซิฟิกได้อีกด้วย

กลางวัน          อิสระอาหารกลางวันที่ถนนเก่าจิ่วเฟิน

ถนนเก่าจิ่วเฟิ่นขึ้นชื่อในเรื่องอาหารอร่อยและเป็นรสชาติ ดั้งเดิมของไต้หวั

***แนะนำให้ท่านลองไอศครีมผักชี  เป็นไอศครีมที่ห่อด้วยแผ่นแป้ง ใส่ผักชี และถั่ว

 

 

 

** “rou yuan” เป็นอาหารไต้หวันแบบดั้งเดิม ทำจากแป้งวุ้นข้างในเป็นไส้หมู แล้วนำไปต้มเสริฟ์กับซอส**

 

 

 

หลังจากนั้นพาท่านเลือกซื้อของฝากที่ร้านพายสัปปะรด ที่ร้านเหว๋ยเก๋อ ซึ่งเป็นร้านขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน โดยความพิเศษของร้านนี่คือ ขนมทำจากแป้งและเนยที่คัดสรรเป็นพิเศษ รวมกับไส้สับปะรดที่ทำอย่างพิถีพิถัน นอกจากนั้นยังมีขนมอีกหลายแบบให้ท่านได้ลิ่มลอง

** ของฝากที่แนะนำ พายสับปะรด, คุกกี้งาดำ, ข้าวตังปลาหิมะ, พายเผือก, ป๊อปคอร์นชีส (ถุงสีส้ม) **

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้ที่เว็บไซด์ด้านล่างคะ

http://www.vigorkobo.com/mobile_devices/en_version/03profile/index.php

 

 

 

 

ค่ำ                อิสระอาหารค่ำที่ตลาดปลาไทเป

พาท่านอิสระที่ตลาดปลาไทเป สวรรค์ของคนรักปลาดิบ ตลาดที่รวมของสดใหญ่ที่สุดในไทเป ด้วยราคาที่ย่อมเยาว์และ มีอาหารให้เลือกสรรมากมาย จึงทำให้ตลาดปลาไทเป เป็นอีกจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว

**แนะนำให้ท่านทาน ปูอลาสก้า, ปลาดิบ, หอยนางรม

**หากท่านไม่ประสงค์ทานปลาดิบ บริเวณตลาดปลามีร้านบาร์บีคิวขึ้นชื่ออยู่ด้านนอก

 นำท่านเข้าที่พัก ORANGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่              อิสระท่องเที่ยวที่ไทเป                                                                                                  (B/-/-)

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

อิสระท่องเที่ยวไทเป นครหลวงของไต้หวัน ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง และอาหารการกิน เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงแท็กซี่ที่ค่าบริการย่มเยาว์

***สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ***

1.    ตึกไทเป 101

แลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดของไทเป ตึกใหญ่ตั้งสูงตระหง่านใจกลางเมืองไทเป ด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายปล้องไม้ไผ่ที่มีทั้งหมด 8 ปล้อง ที่ว่ากันว่าใครมาเที่ยวไต้หวันแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปกับตึกแห่งนี้ หรือขึ้นไปชั้นบนสุดของที่นี่ถือว่ายังมาไม่ถึงไต้หวัน ตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร โดยชั้น 89 จะเป็นจุดชมวิวที่จะต้องซื้อตั๋วเข้าชมจากชั้นล่างของตึก หลังจากนั้นขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกก็จะนำพาคุณมาถึงยังชั้นชมวิวอย่างรวดเร็ว

เปิดทำการทุกวันเวลา 9.00 – 22.00 .

การเดินทาง : MRT สายสีแดง สถานี Taipei 101/ World Trade Center

 

 

 

2.    อนุสรณ์สถาน เจียง ไค เช็ก

แหล่งรวมสิ่งของต่างๆ รวมถึงแสดงอัตชีวประวัติของท่านนนายพล เจียง ไค เช็ก ตั้งแต่อยู่กับ ดร. ซุนยัดเซ็น จนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่ง ผู้นำประเทศ ไฮไลท์สำคัญคือชมการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ก ซึ่งจะมีทุก 1 ขั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์สถานแห่งนี้

เปิดทำการทุกวันเวลา : 9.00-18.00 น.

 

การเดินทาง : MRT สายสีน้ำเงิน สถานี CKS Memorial Hall Station ทางออก 5 / ถนน Zhongshan S. Zhongzheng District Taipei

 

 

 

3.    National Palace Museum หริอพิพิธภัณฑ์กู้กง

เปิดให้เข้าชื่นชมผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์โบราณของจีนที่รวบรวมไว้มากที่สุดในโลก ของเหล่านี้มีอายุมากกว่า 8,000 ปี และคงอยู่มาหลายช่วงราชวงศ์แล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1925 หรือหลังก่อตั้งสาธารณรัฐจีนได้เพียง 13 ปีเท่านั้น

เปิดทำการทุกวันเวลา : 08.30-18.30 น.

การเดินทาง : MRT Shilin, take bus no. R30, 255, 304, 815

 

 

 

4.    วัดหลงซาน

วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองไทเปตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป เดินทางไปถึงได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้า เหมาะสำหรับคนที่มาเที่ยวไทเปและไม่มีเวลามากนักก็สามารถแวะไหว้พระและขอพรที่นี่ได้ ว่ากันว่ามาวัดหลงซานเพียงวัดเดียวสามารถขอพรอันประเสริฐได้ทุกประการ ด้วยว่ามีเทพเจ้าภายในให้สักการะกว่าร้อยองค์ วัดนี้มีองค์ประกอบเด่นที่เสามังกรพันซึ่งภายในวัดอีกด้วย

เปิดทำการทุกวันเวลา : 6.00-22.00 .

การเดินทาง : MRT สายสีน้ำเงิน สถานี Lhongshan Temple

5.    ช้อปปิ้งซีเหมิงติง

แหล่งรวมสินค้าวัยรุ่นชื่อดังจนได้รับการขนานนามว่า สยามสแควร์ไต้หวันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านกาแฟฮิปๆ มุมถ่ายรูปสวยๆ หรือร้านชานมไข่มุกเจ้าอร่อย สามารถหาได้ที่นี่ทั้งหมด นอกจากนั้นมีอาคารโบราณที่ทางการได้อนุรักษ์ไว้ มีชื่อว่าตึกแดง หรือ Red House สร้างด้วยอิฐแดงทั้งหลัง ภายในจะมีการจัดนิทรรศการทางศิลปะต่างๆ แบบหมุนเวียน และภายนอกจะเป็นลานคนเมืองที่มีสินค้าทำมือแนวๆ วางขายกันที่นี่ให้เลือกชมและซื้อได้ตามอัธยาศัย

การเดินทาง MRT สายสีน้ำเงิน สถานี Ximen ย่านช้อปปิ้งเปิดให้บริการถึง 22.00น.

 

 

 

 

 

 

นำท่านเข้าที่พัก ORANGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า            สนามบิน – กรุงเทพ                                                                                                       (B/-/-)

เช้า           รับประทานอาหารกล่องเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสนามบิน  

07.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (โดย SHUTTER BUS)

09.50 น.    เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Nok Scoot โดยเที่ยวบินที่ XW181

12.30 น.    เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

7-11 มิถุนายน 2560

13,999

13,999

13,555

4,500

7,900

21-25 มิถุนายน 2560

14,999

14,999

14,555

5,000

8,500

5-9 กรกฎาคม 2560

14,999

14,999

14,555

5,000

8,500

8-12 กรกฎาคม 2560

14,999

14,999

14,555

5,000

8,500

19-23 กรกฎาคม 2560

13,999

13,999

13,555

4,500

7,900

2-6 สิงหาคม 2560

13,999

13,999

13,555

4,500

7,900

อัตรานี้รวม

·         ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ

·         ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

·         ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ

·         ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ

·         ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ

·         น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน / คน

·         กระเป๋าเดินทาง (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) 1 ใบ

·         ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)

·         ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

·         ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

·         อัตรานี้ไม่รวม

·        ค่าทำหนังสือเดินทาง

·        ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)

·        ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ

·        ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

·        ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)

·        ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

·        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%   

·        ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ 900NTD / 1000 THB ต่อท่านต่อทริป ชำระที่สนามบินดอนเมืองขาไป

หมายเหตุ

­  รายการ และราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ

­  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับ

สายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

­  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

­  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน ระหว่างการเดินทาง

­  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาต ให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

­  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม

­  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง

­  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

­  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

­  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้

­  บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD

(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)

­  เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี

­  หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

­  *.*.*. น้ำหนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการให้บริการ

1.ราคาโปรโมชั่นชำระเต็ม  

2.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-39 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์        

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้**

          กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร 085-163-5888 092-206-8888 086-892-0088

374336_TAIWAN CHIC CHIC 13999-MO1.doc
ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการทัวร์เกาหลี ไต้หวัน

เที่ยวเกาหลี (Super Spring Sakura) 5 วัน 3 คืน (LJ // 7C // TW) วันเดินทาง 31 มี.ค.-...13 พ.ค.60*เริ่ม 16900
เที่ยวไต้หวัน (ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ) 4 วัน (CI) วันเดินทาง 2 เม.ย.-...27 มิ.ย.60*22999
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประเทศเกาหลี