เที่ยวแกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 5 วัน 39900
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์ยุโรปWISDOM
bulletทัวร์ยุโรป premium
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletเที่ยวแบบ incentive group
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletบริการ incentive group
bulletTeam building
bulletsportday
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวแกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 5 วัน 39900

 เที่ยวแกรนด์พม่ากับmotour

วันแรก     กรุงเทพ - ย่างกุ้ง โดย UB020 (09.25-09.55) หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์ - แคมป์คิมปุน – พระธาตุอินทร์แขวน

07.30 .    คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร 1 ช ั้น 3 สายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล

11.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 020

12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

               หมายเหตุ กรุณาแยกกระเป๋าเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าใบเล็กที่สามารถหิ้วได้สะดวก ใส่เสื้อผ้า, ชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว สำหรับใช้ 1 วัน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน เพราะต้องเปลี่ยนรถเพื่อขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน ส่วนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะฝากไว้ที่รถ หากกระเป๋าเดินทางเป็นใบเล็กๆ อยู่แล้ว ก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้

       นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  ด้วยรถโค้ชปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. นำท่านชมและสักการะ เจดีย์ ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา 1 ใน เบญจมหาบูชาสถานของพม่า เจดีย์คู่เมือง หงสาวดี ประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า และยังปรากฏในประวัติศาสตร์ว่า การศึกทุกครั้งของพระเจ้าบุเรงนอง จะต้องมาสักการะเจดีย์แห่งนี้ก่อนทุกครั้ง

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ แคมป์คิมปูน (เชิงเขาไจท์ทิโย) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) ถึงคิมปูนแคมป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจท์ทิโย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสถึงความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จะถึงที่พักซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด มีทัศนียภาพงดงามมากท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอก เชิญท่านเก็บสัมภาระในห้องพัก จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน เบญจมหาบูชาสถานของพม่า ก้อนหินที่เชื่อกันว่าตั้งหมิ่นเหม่อยู่ตรงหน้าผาไว้อย่างมั่นคงเพราะความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวพม่า และยังเป็นพระธาตุประจำปีจออีกด้วยและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจออีกด้วย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลังอาหารค่ำ เชิญท่านสักการะองค์พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์บริเวณพระเจดีย์ได้ตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00 น. ส่วนสุภาพสตรีสามารถอธิษฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) หรือจะไหว้ขอพร เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง

วันที่สอง   พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง –                   พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์ชเวดากอง

05.00น.   นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ (เมื่อถวายข้าวพระพุทธ นิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ) ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่งดงามและยาวที่สุดในพม่า มีอายุประมาณกว่า 1,200 ปี เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่มั่นคง ดังตำนานการสร้างที่เจ้าชายของมอญผู้นับถือผี ต้องการแต่งงานกับหญิงชาวบ้านที่นับถือพุทธ แต่พระบิดาไม่ยอม เพราะหญิงสาวไม่หันมานับถือผี และจะประหารหญิงสาว ก่อนถูกประหารหญิงสาวได้ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ ทำให้เกิดพุทธปาฏิหาริย์รูปปั้นผีแตกหักเป็นเสี่ยงๆ เป็นผลให้กษัตริย์มอญนั้น ยอมเปลี่ยนมานับถือพุทธ และหญิงสาวได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ เป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งคู่ รวมถึงเป็นพุทธบูชาด้วย ให้ท่านซื้อของฝากจากเมือง  หงสาวดี นำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงาม เป็นศิลปะแบบมอญ ประกอบด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้) ,พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งต่อมาพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะใหม่ทำให้พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( SPECIAL กุ้งแม่น้ำ ย่าง คนละ 1 ตัว)

บ่าย        จากนั้นเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระปางไสยาสน์ที่มีความงามที่สุดในพม่า มีพระพักตร์และขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวน 5,428 เม็ด และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ และสรงน้ำพระประจำวัน และเรายังให้ท่านได้สักการะเจดีย์ชเวดากองตามจุดสำคัญๆ ได้ครบทั้ง 10 จุด นอกจากนี้บริเวณลานอธิษฐาน ยังเชื่อว่าเมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานบริเวณนั้นแล้ว จะสมความปรารถนาได้อย่างไม่ยาก

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก TAW WIN GARDEN  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม   ย่างกุ้ง - พุกาม - พระเจดีย์ชเวสิกอง - เจดีย์อนันดา - วัดธรรมยางจี -เจดีย์สัพพัญญู - วิหารมนูหะ –    เจดีย์บูพยา – เจดีย์ชเวซานดอว์ (ชมทุ่งทะเลเจดีย์ยามพระอาทิตย์อัสดง)

              รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมจัดเตรียมไว้ (BOX SET)

04.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองพุกาม

06.15 น. ออกเดินทางสู่ พุกาม โดยสายการบินภายในประเทศ

07.15 น. ถึงเมืองพุกาม อาณาจักรแรกของพม่าที่ยิ่งใหญ่ดินแดนแห่งพระเจดีย์สี่พันองค์

              นำท่านเดินทางสู่ พระเจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน เบญจมหาบูชาสถานของพม่า สถานที่บรรจุพระทันธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างในสมัย พระเจ้าอโนรธามหาราช ด้านหน้าองค์เจดีย์จะมีหลุมน้ำเล็กๆ เรียกว่าหลุม น้ำสมดุล ซึ่งช่างโบราณจะใช้สำหรับในการวัดความสูงไม่ให้เจดีย์เอียง จากนั้นนำท่านสู่ เจดีย์อนันดา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งสถาปัตย์พุกาม ตัววิหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ใหญ่โตสง่างาม มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้งสี่ด้าน ภายในวิหารมีพระพุทธรูปยืนที่แกะสลักด้วยไม้สักประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ ผลงานฝีมือของช่างพม่าชั้นสูงที่ทำช่องให้แสงส่องเฉพาะองค์พระพุทธรูปซึ่งพระพักตร์ขององค์พระนั้น มีรอยยิ้มเปี่ยมเมตตา จากนั้นนำท่านสู่ วัดธรรมยางจี เจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และแข็งแรงที่สุดในพุกาม ลักษณะอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกมาสี่ด้าน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์นราธุ ด้วยทรงกระทำปิตุฆาตและ เกรงว่ากรรมจะติดตามไปในชาติภพหน้า พระองค์จึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อ ล้างบาป ทรงควบคุมดูแลการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง ถ้าช่างวางเรียงศิลาให้ มีช่องพอให้สอดเข็มเข้าไปได้แม้สักเล่มหนึ่ง ก็จะมีรับสั่งให้ประหารช่างผู้นั้นทันที จากนั้นนำท่านสู่ เจดีย์สัพพัญญู เจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกามความสูงทั้งสิ้นประมาณ 61 เมตร สร้างขึ้นตามศิลปะแบบปาละของอินเดีย โดยกษัตริย์อลองสิตู โดยแบ่งลักษณะของเจดีย์ออกเป็นระดับจำนวน 5 ชั้น

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านชม วิหารมนูหะ สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนูหะกษัตริมอญที่ตกเป็นเชลย ได้สร้างพระพุทธรูป ที่ใหญ่โต มีหน้าอกใหญ่โตมีใบหน้าไม่ยิ้มแสดงถึงความอึดอัดใจ วัดนี้คนไทย ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า วัดหลวงพ่ออึดอัด และสร้างพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพานที่ว่าพระโอษฐ์มีรอยยิ้ม จึงตีความว่า พระเจ้ามนูหะสื่อความว่า มีเพียงความตาย เท่านั้นที่ทำให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์มีอิสรภาพ  นำท่านชม วัดเจดีย์บูพยา แปลว่า เจดีย์น้ำเต้าตามลักษณะเจดีย์ที่มี่รูปทรงคล้ายน้ำเต้า ซึ่งเป็นรูปทรงเจดีย์ ที่ได้รับความนิยมในสมัยก่อนตั้งอาณาจักรพุกาม ตามตำนานเล่าขานว่า สร้างตั้งแต่พุทธศตวรรษที 8 ในสมัยอาณาจักรศรีเกษตร (พิว) โดยพระเจ้าพิวซอว์ธี รูปร่างของเจดีย์น่าจะเป็นเจตนา หมายถึงลักษณะของ พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ข้างใน นำทางเดินสู่   เจดีย์ชเวซานดอว์ จุดชมทุ่งเจดีย์แห่งหนึ่งของพุกามที่เลื่องชื่อว่ายามพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้น สามารถเห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตา

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก MYANMAR TREASURE BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่      พุกาม - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - วัดมหากันดายงค์ – สะพานไม้อูเบ็ง -พระราชวังมัณฑะเลย์ -            วิหารชเวนันดอร์ - วัดพระมหามัยมุณี – เนินเขามัณฑะเลย์

05.45 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสนามบินยองอู เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์

07.50 น. ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ โดยสายการบินภายในประเทศ

08.20 น. ถึงเมืองมัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์พม่า

นำท่านเดินสู่ วัดมหากันดายงค์ วิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรม กว่า 1,200 รูป ในช่วงเพล จะมีภิกษุสงฆ์นับพันรูปเดินเรียงแถว ด้วยอาการสำรวมเพื่อรับอาหาร จากนั้นนำท่านสู่ สะพานไม้อูเบ็ง  สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกมีเสาไม้สักถึง 1,208 ต้น มีอายุมากกว่า 200 ปี เป็นสะพานไม้ที่ใช้ข้ามทะเลสาปคองตามัน

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินสู่ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายของพม่าซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้ามินดงและสีป่อ กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าปัจจุบันได้มีการจำลองขึ้นมาใหม่ตามแบบเดิม เพราะเนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ถูกทำลาย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมสถานที่ประทับใจ และ ที่ว่าราชการ รวมถึงพระตำหนักต่างๆ จากนั้นนำท่านชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง โดยพระเจ้ามินดงได้ทรงให้รื้อเอาไม้สักทองจาก พระราชวังเก่ามาก่อสร้าง และเป็นวัดที่พระเจ้ามินดงทางเสด็จมานั่งสมาธิ ปฎิบัติธรรม ดังนั้นวัดนี้จึงมีความสวยงามหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมช่างแห่งมัณฑะเลย์  นำท่านชม วัดพระมหามัยมุณี สักการะพระมหามัยมุณี มหาสิ่งศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งที่ชาวพม่านับถือกัน พระมหามัยมุนีถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำทรงเครื่องกษัตริย์ขนาดใหญ่ ที่ได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่มจากนั้นนำท่านสู่ เนินเขามัณฑะเลย์ จุดชมวิวทั้งดูธรรมชาติอันสวยงามที่สุด และสามารถชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ได้เกือบทั้งหมด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างพากันแวะเวียน มาเที่ยวชมตลอดทั้งปี

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PLUS EASTERN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี - เฮโฮ - วัดชเวยันเป - ทะเลสาบอินเล -            ล่องเรือทะเลสาบอินเล - วัดผ่องเตาอู - วัดแมวกระโดด - หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม

04.00 น.  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี นำท่านเข้าร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณีที่ถือปฎิบัติทุกวันมากว่า 200 ปีแล้ว ด้วยความเชื่อที่ว่า พระมหามัยมุณี คือพระพุทธเจ้าที่ยังมีลมหายใจ ชาวบ้านนิยมนำผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กเขียนชื่อไว้มา วางเรียงกันเพื่อให้ท่านเจ้าอาวาสนำผ้าของตนเช็ดพระพักตร์พระมหามัยมุณี แล้วคืนให้เก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองเฮโฮ

09.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮโฮ โดยสายการบินภายในประเทศ

10.30 น. ถึงเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน

นำท่านสู่ วัดชเวยันเป แปลว่า สมปรารถนามีอายุประมาณ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ เป็นวัดที่ทำจากไม้สัก เราจะสามารถพบเห็นสามเณรพากันชะโงกหน้าออกมา พร้อมยิ้มทักทายกับนักท่องเที่ยว จึงเป็นภาพถ่ายที่เห็นได้บ่อย ตามหน้าหนังสือทั่วไป

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอินเล ชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 158 ตารางกิโลเมตร ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การสร้างบ้านบนทะเลสาบ ชม แปลงผักลอยน้ำ พายเรือด้วยเท้าข้างเดียว ทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอิตา จากนั้นนำท่านชม วัดผ่องเตาอู คนไทยเราเรียกกันว่า พระบัวเข็มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1800 โดยกษัตริย์อลองสิทธู ภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ห้าองค์ แกะสลักจากไม้จันทน์อายุ เกือบพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 เซนติเมตร แต่ด้วยความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน เผ่าต่างๆ ได้นำทองคำเปลวมาปิดทับจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่า

              นำท่านชม วัดงาเพจอง หรือ วัดแมวกระโดด เป็นสำนักสงฆ์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในทะเลสาบอินเล จุดเด่นคือวิหารหลังเก่าสร้าง ด้วยไม้สักถึง 654 ต้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง

และยังมีบัลลังก์พระแกะสลักปิดทองอายุกว่า 1,000 ปี อันเป็นสมบัติเก่าแก่ของรัฐฉาน เหตุที่เรียก วัดแมวกระโดดเพราะพระภิกษุที่วัดนี้เลี้ยงแมวเป็นจำนวนมาก จึงได้ฝึกให้แมวกระโดดรอดห่วงแลกกับการให้อาหาร จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม การทอผ้าใยบัวถือเป็นงานอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่สำคัญงานหนึ่งของชาวอินทามาหลายชั่วอายุคน ที่นี่นับว่าเป็นต้นกำเนิดของผ้าใยบัว ที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, โสร่ง รวมถึงใช้ทอเป็นจีวรถวายให้ พระสงฆ์ในงานพิธีต่างๆ

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก MYANMAR TREASURE INLE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก    ทะเลสาบอินเล - เฮโฮ - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต – เจดีย์กาบาเอ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ โดย UB 018 (17.50-19.20)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ  เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง

09.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินภายในประเทศ

10.30 น. ถึงสนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง

นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์โบตาทาวน์ ภายในบรรจุพระเกศธาตุ ในมณฑปครอบแก้วใสไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้ กราบไหว้ ในบริเวณของเจดีย์ ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากให้เราได้กราบไหว้ขอพร นำท่านขอพรกับ เทพทันใจ หรือ นัตโบโบจี องค์เทพที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เป็นที่ศรัทธาของชาวไทย และ พม่า ด้วยความเชื่อที่ว่าเทพองค์นี้เมื่อเราขอพรสิ่งใดก็ตาม สิ่งนั้นจะเป็นจริงในทันใจ จากนั้นนำท่านขอพรกับ เทพกระซิบอะมาดอว์เมียะ ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต (เทพ) เชื่อว่าหากระซิบที่ข้างหูท่านเบาๆ จะมีผลทำให้คำอธิษฐานเป็นจริง

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( SPECIAL สลัดกุ้งมังกร )

บ่าย        นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองทั้ง ผ้าไหม หยก เครื่องเงิน งานไม้แกะสลัก แป้งทานาคา ขนม ชา ภาพวาดศิลปะ และของฝากอื่นๆอย่างครบครัน นำท่านร่วมพีธีที่ เจดีย์กาบาเอ ร่วมพิธีครอบเศียร ครอบเกล้า อันศักดิ์สิทธ์ เสริมมงคลชีวิตให้สำเร็จดั่งใจหวัง เจดีย์แห่งนี้เป็นที่รำลึกถึงการประชุมประสภาสงฆ์ระดับโลก ครั้งที่ 6 เพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่ชาวโลกของพุทธศาสนา

15.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่เมืองกรุงเทพฯ

17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIR เที่ยวบินที่ UB 018

19.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง  

                     มีนาคม           07-12, 14-19, 21 – 26, 28 – 02 เม.ย.

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

39,900.-

35,500.-

เด็กต่ำกว่า 12 ปี พร้อมเตียง พักรวมกับผู้ใหญ่

33,900.-

30,500.-

เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง พักรวมกับผู้ใหญ่

29,900.-

26,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

9,000.-

9,000.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป

*** ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากค่าความผกผันของน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการออกเอกสารนี้ ***

 

 

อัตรานี้รวม

þ ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)  สายการบิน และเส้นทางตามระบุในรายการเท่านั้น

þ ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง 

þ ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น

þ ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น             

þ ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น

þ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น

þ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางน้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กก.

þ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

þ หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

þ น้ำดื่มวันละ 2 ขวด

þ ผ้าเปียกเช็ดเท้าวันละ 2 ผืน

þ สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

Click download programแกรนด์พม่ามค-มีค 39900 10 ท่าน private.pdf

สนใจสำรองจองที่นั่งกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้หรือ Email tourandservice@gmail.com โทร 0851635888 0852415888 
promotion for motourgroup (จอง15 ท่านขึ้นไปหรือจองเป็นหมู่คณะรับของที่ระลึกพิเศษ)

เที่ยวเวียดนามเหนือ ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอยวันเฉลิม 28-30กค 10888
เที่ยวซัวเถาอาบน้ำแร่สปาทะเล สุสานพระเจ้าตากสิน สค-ตค เริ่มต้นที่ 16999
เที่ยวเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมัน 6 วันมีค -พค QR 38900
เที่ยวเกาหลีสกีรีสอร์ท 17-21 มค 61 jinair 19900