dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวจีน ซีอาน-สุสานทหารจิ๋นซี-พระราชวังต้าหมิงกง บินตรง 4 วัน 3 คืน (FD) 13-16 ม.ค./ 10-13 ก.พ./ 25-28 มี.ค.60*22900 article

กำหนดวันเดินทาง : มกราคม : 13-16 มกราคม 2560

22,900.-

กำหนดวันเดินทาง : กุมภาพันธ์ : 10-13 กุมภาพันธ์ 2560

22,900.-

กำหนดวันเดินทาง : มีนาคม : 25-28 มีนาคม 2560

22,900.-

 

 

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง-อิสระช้อปปิ้ง

จัตุรัสหอระฆัง

O

TITAN CENTRAL PARK HOTEL

2

กำแพงเมืองซีอาน-วัดลามะ-กระเบื้องสามสี-พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถไฟฟ้า)-ชมภาพยนตร์ IMAX 3 D      

O

O

O

TITAN CENTRAL PARK HOTEL

3

โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-ร้านผ้าไหม-เกี๊ยวซีอาน-โชว์ราชวงศ์ถัง

O

O

O

TITAN CENTRAL PARK HOTEL

4

เจดีย์ห่านป่าเล็ก-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์ชีอาน-ซีอาน-กรุงเทพ

O

O

 

 

วันแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง-อิสระช้อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง

06.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 สายการบิน THAI AIRASIA

(FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

 

09.25 .

ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD588

**ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**

 

14.35 .

เดินทางถึง ถึง ท่าอากาศยานเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม นครฉางอานเคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เฉินหวังเมี่ยว เป็นศาลเจ้าหลักเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลซานซี สร้างขึ้นในราชวงค์หมิง องคืที่ให้ทุกคนได้ไหว้คือ จี่ซิง (ลูกน้องของหลิวปัง) จากนั้นเที่ยวชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ฝั่งตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส สง 8.6 เมตร กว้างและยาว 35.5 เมตร ก่อด้วยอิฐดำ มีประตูทั้ง 4 ทิศ สูงและกว้าง 6 เมตร หลังคาสี่เหลี่ยมสองชั้นปลายแหลม

 

ค่ำ       

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เป็ดย่าง

ที่พัก

TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

นอนซีอาน

วันที่สอง       กำแพงเมืองซีอาน-วัดลามะ-กระเบื้องสามสี-พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถไฟฟ้า)-ชมภาพยนตร์ IMAX 3 D                   

เช้า     

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

         

นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (.. 1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู จากนั้นนำชมวัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนครซีอาน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครั้งฮ่องเต้คังซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน เห็นว่าการสร้างวัดนี้จะเป็นการสะดวกพักระหว่างทางสำหรับลามะผู้ใหญ่จากทิเบตที่ต้องเดินทางผ่านส่านซีเข้าสู่วังหลวงปักกิ่งเพื่อเข้าเฝ้า วัดลามะกว่างเหรินมีการซ่อมแซมและสร้างวิหารเพิ่มหลายครั้งครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2006 ทำให้สวยงามใหญ่โตบนพื้นที่ 2.6 เอเค่อร์เช่นปัจจุบัน นำชมกำแพงหินที่มีรูปสลัก 18 อรหันต์ ชมป้ายการอนุญาตให้สร้างวัดโดยคำสั่งของวังหลวงซึ่งเป็นลายมือของฮ่องเต้คังซี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช นำท่านนมัสการ 3 มหาโพธิสัตย์ ที่วิหารมหาวีรา นมัสการรูปจงคาปาผู้นำนิกายพุทธทิเบตที่วิหารพันพระ นำชมวิหารพระสูตร หอเก็บพระไตรปิฎก ชมรูปหล่อศากยมุนีพุทธเจ้าและองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิงสมัยราชวงศ์ถังที่ได้รับคำสั่งให้แต่งงานกับผู้นำทิเบตเพื่อมิตรภาพ จากนั้นนำท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ สินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง

 

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถไฟฟ้า) คือการขุดพบที่ตั้งของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศ์ถัง ต้าหมิงกง ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรมราชโองการของหลี่ซื่อหมิง ฮ่องเต้เรืองอำนาจแห่งราชวงศ์ถังในยุคที่นครฉางอาน (ซีอาน) รุ่งเรืองสุดๆ เป็นศูนย์กลางอารยะธรรมและศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศ เชื่อกันว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต้ ในสมัยราชวงศ์ถังได้ใช้พระราชวังต้าหมิงกงเป็นที่ประทับต่อเนื่องมานานนับ 200 ปี กาลเวลาที่ผันเปลี่ยนหลากยุคหลายสมัยนับพันปี ทำให้ไม่มีใครรู้ว่า ต้าหมิงกง เดิมเคยมีที่ตั้งอยู่ตรงไหน จนมีการขุดพบแนวที่ตั้งกำแพงวังรัศมี 3.2 กิโลเมตรใจกลางนครซีอาน จึงทราบว่า ต้าหมิงกง ในอดีตจึงมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังแวร์ซายย์ 3 เท่า มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังต้องห้ามกู้กงในนครปักกิ่ง 4.5 เท่า  และมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังเครมลินถึง 12 เท่า นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโบราณในสมัยกว่าพันปีของราชวงศ์ถัง นำท่านเข้าชมในส่วนพิพิธภัณฑ์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความรุ่งเรืองด้านสถาปัตยกรรมโบราณ พร้อมให้ท่านได้ชมภาพยนตร์ IMAX 3D

 

ค่ำ       

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

ที่พัก

TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

นอนซีอาน

วันที่สาม     โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)-ผ่านชม

                  สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-ร้านผ้าไหม-เกี๊ยวซีอาน-โชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า     

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

 

นำท่านชม โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซี ฮ่องเต้ สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้า) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก 

 

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

กลางวัน

 

แวะชม ร้านผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

 

ค่ำ       

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เมนูพิเศษ

เกี๊ยวซีอาน

 

นำชมโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์

ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสูงสุด

 

ค่ำ       

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

           

ที่พัก

TITAN CENTRAL PARK HOTEL4 หรือเทียบเท่า

นอนซีอาน

วันที่สี่         เจดีย์ห่านป่าเล็ก-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์ชีอาน-ซีอาน-กรุงเทพ

เช้า     

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

 

นำท่านเดินทางสู่เสี่ยวเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าเล็กสร้างขึ้นในศตวรรษที่ที่ 8 มีความสูง 46 เมตร พังทลายลงหลังจากสร้างได้ประมาณ 800 ปีให้หลัง เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง หลังจากนั้นจึงมีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่ ในปลายทศวรรษ 1970 และในต้นทศวรรษที่ 1990 อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดีย์สูง 13 ชั้น เดิมมี 15 ชั้น แต่ยอดเจดีย์หักพังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และยังคงร่องรอยนั้นไว้อยู่ ภายในบริเวณมี Xian Museum เป็น พิพิธภัณฑ์ซีอาน ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ รอบฉางอานนับแสนชิ้น จากนั้นนำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน

 

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

15.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสายการบิน THAI AIRASIA  

FD589 ** ไม่รวมอาหารบนเครื่อง **

** หมายเหตุ !! พีเรียดเดินทางวันที่ 25-28 มี.ค.60 ไฟล์บินขากลับเป็น FD589 22.25-01.25+1 น.**

 

18.40 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

สำคัญมาก

หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

************************************

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว

บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสาร

จำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

อัตราค่าบริการ  

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 13-16 ม.ค 60

22,900

22,900

22,900

4,900

วันที่ 10-13 ก.พ 60

22,900

22,900

22,900

4,900

วันที่ 25-28 มี.ค 60

22,900

22,900

22,900

4,900

** สอบถามเจ้าหน้าที่ **

 ***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***

ท่านละ 20 หยวน /วัน/ต่อท่าน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

 

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ หยก /ร้านใยไผ่ /ร้านผ้าไหม /โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว

     ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ  

     คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3. การชำระค่าบริการ

    3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000. – บาท

    3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ

4.1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชายทั้งหมด

4.2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชายทานละ 10,000 บาท

4.3. แจงยกเลิกน้อยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชายทั้งหมด

4.4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้         

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)

3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,500 บาท)

7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

 เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน

9. น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.  กระเป๋าเดินทาง

2.  กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ำหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.  ค่าทำหนังสือเดินทาง

4.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6.  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.  ค่าทิปไกด์ วันละ 10  หยวนต่อคน ต่อวัน และคนขับรถ วันละ 10  หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า  เดินทาง

     ทั้งหมด 4 วัน จ่ายทิปไกด์  40  หยวน  คนขับ 40 หยวน รวมเป็น 80 หยวน ต่อคน

 

หมายเหตุ

1.  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9.  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.     เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก

     ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร.085-163-5888, 085-241-5888, 086-892-0088 

305957_XIY-FD002 ___ บินตรงซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี พระราชวังต้าหมิงกง 4 วัน 3 คืน โดย FD-MO3.doc

 


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการทัวร์จีน อาหารดี ที่พักดี ครบสูตร

เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้-Disneyland-ขึ้นตึก SWFC... 5 วัน 3 คืน (TG) วันเดินทาง 8-12 ก.ย./ วันพ่อ 1-15 ธ.ค.60*เริ่ม 18799 article
เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 3 คืน (TG) วันเดินทาง 8-12 พ.ย./ 7-11 ธ.ค.60*เริ่ม 14799 article
เที่ยวจีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 11 มิ.ย.-...31 ธ.ค.60*เริ่ม 11799 article
เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย (Easy สุดติ่ง in จางเจียเจี้ย No.2) 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 27 มิ.ย.-...19 ธ.ค.60*เริ่ม 14999 article
เที่ยวจีน ฉงชิ่ง-อู่หลง มรดกโลก หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ บินตรง 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 7 ก.ค.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 13999 article
บทความปักกิ่ง มากสรรพสิ่งชวนตะลึง