เที่ยวกัมพูชา จันทบุรี ไพลิน พระตะบอง 2 วัน 1 คืน 4750 บาท
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์ยุโรปWISDOM
bulletทัวร์ยุโรป premium
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletเที่ยวแบบ incentive group
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletบริการ incentive group
bulletTeam building
bulletsportday
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวกัมพูชา จันทบุรี ไพลิน พระตะบอง 2 วัน 1 คืน 4750 บาท

 ร่วมเปิดประตูสู่ AEC กัมพูชา

จันทบุรี กรุงไพลิน พระตะบอง

เข้าด่านช่องผักกาด – ออกด่านบ้านแหลม

อนุสาวรีย์ยายหยาด วัดช้างเผือก ปราสาทบานอน อาคารคู่แฝดตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

(2 วัน 1 คืน โดยรถโค๊ช)

กำหนดการเดินทาง


วันแรก             กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ไพลิน กัมพูชา – พระตะบอง                        

05.30 น.      นัดทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก ä พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

09.30 น.      เดินทางถึงบริเวณ ด่านบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเดินทางและสำภาระการเดินทางผ่านแดน เปลี่ยนเป็นรถพื้นที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา เดินทางผ่านเส้นทาง กรุงไพลิน เมืองที่มีชื่อเสียงของพลอยที่สวยงามจนได้ชื่อว่า พลอยไพลิน อันเป็นที่ติดปากของผู้คนที่นิยมพลอยมาแต่อดีต นำชม วัดยายหยาด และ อนุสาวรีย์ยายหยาด ยายหยาดได้สร้างวัดเพื่อทำบุญ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองไพลิน อนุสาวรีย์เอกราช และ อนุสาวรีย์พลอยไพลิน  สัญลักษณ์ของเมือง  

12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร.... ä

ช่วงบ่าย      หลังอาหารเดินทางสู่ ปราสาทบานอน ปราสาทดบราณสมัยศตวรรษที่10 สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ท่านขึ้นด้านขนเขาเล็ก ๆ ที่ตั้งของปราสาทหิน ท่านจะได้สัมผัสวิว เมืองพระตะบอง ที่เป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพระตะบอง นำท่านชมและ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเก่า “ตลาดซานัด” ซึ่งมีสินค้าที่น่าสนใจทั้ง อาหารประเภท ปลากรอบ หรือผลไม้ เช่น ส้มเช้ง หรือสินค้าราคาถูกอื่น ๆ อีกมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Stung Sangke Hotel หรือเทียบเท่า

18.30 น.      บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร... ä หลังอาหารกลับสู่ที่พักหรือถ้านอนไม่หลับสามารถเดินทางเที่ยวชมเมืองในยามค่ำคืนที่สวยงามของเมืองพระตะบอง ริมแม่สังแก

วันที่สอง          พระตะบอง – ไพลิน – จันทบุรี – กรุงเทพฯ   

07.00 น.      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ä

08.00 น.      ออกเดินทางนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมืองพระตะบอง (ห้ามถ่ายภาพ)        ให้ท่านชมประวัติความเป็นมาและวัดถุโบราณ หลังจากนั้นนำชม วัดดำเรยซอ วัดช้างเผือก” ศิลปะปูนปั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ปรากฏตราประจำรัชกาลอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ และนำชม  ศาลาว่าการเมือง  สร้างในสมัยพระยาอภัยภูเบศรฯและเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสซี่งมีความสวยงามในแบบดบราณ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ พญาโคตรตะบองขยุง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองและเป็นที่มาของชื่อเมือง “พระตะบอง” ปัจจุบันคนกัมพูชาออกเสียงว่า “บัตดอม-บอง”(Batdambang) ชื่อเมืองมีมาจาก “เรื่องเพรง” ซึ่งเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ขาวชาวกัมพูชา

12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร.... ä

ช่วงบ่าย      หลังอาหารออกเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองไพลิน ด่านบ้านแหลม จากนั้นผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาบ้านแหลมสินค้าอุปโภค บริโภคที่จะหาซื้อได้คือ กระเป๋ากับรองเท้า    ที่ส่วนใหญ่รับมาจากโรงเกลือ พร้อมให้ท่านชมวิถีชีวิต ในอาณาบริเวณย่านการค้าขาย  สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับ

-2-

18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในเมืองจันทบุรี ä


23.00.    (เวลาโดยประมาณ+- 2 ชม.ขึ้นอยุ่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางกลับ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ ส่งทุกท่าน ด้วยรอยยิ้มและภาพความประทับใจ………

™˜™˜™˜™˜™˜™

 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ                  4,750.- บาท    กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ  800.-  บาท

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ                       3,800.- บาท  พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่านี้รวม          - ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน                - ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

                            - ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น           - มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

                            - ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด         - ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม           - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์,ฯลฯ

                            - ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

                            - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับ ชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม 

                            - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

                            - ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

**เอกสารที่ใช้   พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า**

เงื่อนไขการจอง         - แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / ID :line

                            - ชำระเงินมัดจำท่านละ 3000 บาท  

                            - ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วันทำการ

หมายเหตุ              กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

***กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ ขออนุญาตเลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

***โปรดเตรียม*** ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด/เอกสาร บัตรประจำตัวประจำตัวประชาชน

ร่วมเปิดประตูสู่ AEC กัมพูชา

จันทบุรี กรุงไพลิน พระตะบอง

เข้าด่านช่องผักกาด – ออกด่านบ้านแหลม

อนุสาวรีย์ยายหยาด วัดช้างเผือก ปราสาทบานอน อาคารคู่แฝดตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

(2 วัน 1 คืน โดยรถโค๊ช)

กำหนดการเดินทาง


วันแรก             กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ไพลิน กัมพูชา – พระตะบอง                        

05.30 น.      นัดทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก ä พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

09.30 น.      เดินทางถึงบริเวณ ด่านบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเดินทางและสำภาระการเดินทางผ่านแดน เปลี่ยนเป็นรถพื้นที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา เดินทางผ่านเส้นทาง กรุงไพลิน เมืองที่มีชื่อเสียงของพลอยที่สวยงามจนได้ชื่อว่า พลอยไพลิน อันเป็นที่ติดปากของผู้คนที่นิยมพลอยมาแต่อดีต นำชม วัดยายหยาด และ อนุสาวรีย์ยายหยาด ยายหยาดได้สร้างวัดเพื่อทำบุญ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองไพลิน อนุสาวรีย์เอกราช และ อนุสาวรีย์พลอยไพลิน  สัญลักษณ์ของเมือง  

12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร.... ä

ช่วงบ่าย      หลังอาหารเดินทางสู่ ปราสาทบานอน ปราสาทดบราณสมัยศตวรรษที่10 สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ท่านขึ้นด้านขนเขาเล็ก ๆ ที่ตั้งของปราสาทหิน ท่านจะได้สัมผัสวิว เมืองพระตะบอง ที่เป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพระตะบอง นำท่านชมและ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเก่า “ตลาดซานัด” ซึ่งมีสินค้าที่น่าสนใจทั้ง อาหารประเภท ปลากรอบ หรือผลไม้ เช่น ส้มเช้ง หรือสินค้าราคาถูกอื่น ๆ อีกมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Stung Sangke Hotel หรือเทียบเท่า

18.30 น.      บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร... ä หลังอาหารกลับสู่ที่พักหรือถ้านอนไม่หลับสามารถเดินทางเที่ยวชมเมืองในยามค่ำคืนที่สวยงามของเมืองพระตะบอง ริมแม่สังแก

วันที่สอง          พระตะบอง – ไพลิน – จันทบุรี – กรุงเทพฯ   

07.00 น.      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ä

08.00 น.      ออกเดินทางนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมืองพระตะบอง (ห้ามถ่ายภาพ)        ให้ท่านชมประวัติความเป็นมาและวัดถุโบราณ หลังจากนั้นนำชม วัดดำเรยซอ วัดช้างเผือก” ศิลปะปูนปั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ปรากฏตราประจำรัชกาลอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ และนำชม  ศาลาว่าการเมือง  สร้างในสมัยพระยาอภัยภูเบศรฯและเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสซี่งมีความสวยงามในแบบดบราณ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ พญาโคตรตะบองขยุง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองและเป็นที่มาของชื่อเมือง “พระตะบอง” ปัจจุบันคนกัมพูชาออกเสียงว่า “บัตดอม-บอง”(Batdambang) ชื่อเมืองมีมาจาก “เรื่องเพรง” ซึ่งเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ขาวชาวกัมพูชา

12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร.... ä

ช่วงบ่าย      หลังอาหารออกเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองไพลิน ด่านบ้านแหลม จากนั้นผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาบ้านแหลมสินค้าอุปโภค บริโภคที่จะหาซื้อได้คือ กระเป๋ากับรองเท้า    ที่ส่วนใหญ่รับมาจากโรงเกลือ พร้อมให้ท่านชมวิถีชีวิต ในอาณาบริเวณย่านการค้าขาย  สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับ

18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในเมืองจันทบุรี ä

23.00 น.    (เวลาโดยประมาณ+- 2 ชม.ขึ้นอยุ่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางกลับ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ ส่งทุกท่าน ด้วยรอยยิ้มและภาพความประทับใจ………

™˜™˜™˜™˜™˜™

 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ                  4,750.- บาท    กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ  800.-  บาท

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ                       3,800.- บาท  พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่านี้รวม          - ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน                - ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

                            - ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น           - มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

                            - ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด         - ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม           - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์,ฯลฯ

                            - ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

                            - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับ ชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม 

                            - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

                            - ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

**เอกสารที่ใช้   พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า**

เงื่อนไขการจอง         - แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / ID :line

                            - ชำระเงินมัดจำท่านละ 3000 บาท  

                            - ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วันทำการ

หมายเหตุ              กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

***กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ ขออนุญาตเลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

***โปรดเตรียม*** ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด/เอกสาร บัตรประจำตัวประจำตัวประชาชน

 

 สนใจสำรองจองที่นั่งกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้หรือ Email tourandservice@gmail.com โทร 0851635888 0852415888 

 

                        

 

 

                        


ชื่อ นามสกุล :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
lineidหรือemail :
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการท่องเที่ยว 70 เส้นทางตามรอยพระบาท// ท่องเที่ยวเมืองไทย AEC

ไหว้พระเมืองอู่ทอง-เสริมบารมี 7 วัด 1 สถานศักดิ์สิทธิ์-สุพรรณบุรี (รถโค้ชปรับอากาศ) 10 พ.ค.60*699 อาหาร2มื้อ article
เที่ยวเชียงใหม่ เชียงดาว-บ้านหมอกตะวัน-อ่างขาง 6900 article
เที่ยวน่าน-ดอยเสมอดาว-ขุนสถาน-ดอยภูคา(รถตู้ VIP)* /8 ท่านออกเดินทาง6,500 article
เที่ยวแม่ฮ่องสอน – ปางอุ๋ง – ปาย*/8 ท่านกำหนดวันเดินทางเอง*8000 article
เที่ยว 1 วัน ตามรอยพระบาท-เส้นทางที่ 5: ระยอง-ทุ่งโปรงทอง-ศูนย์พัฒนาฯปลวกแดง-หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ*1000 article
เที่ยว 1 วัน ตามรอยพระบาท-เส้นทางที่ 3: ชลบุรี-สัตหีบ-ป่าสิริเจริญวรรษ-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่า-อนุรักษ์ป่าชายเลน*1000 article
เที่ยว 1 วันตามรอยพระบาท-เส้นทางที่ 1: กาญจนบุรี-พระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวร-วัดพระแท่นดงรัง*890 article
ล่องเรือเหมาลำไหว้พระอารามหลวงเจ้าพระยา 5 วัดเฉพาะคณะของท่าน
เที่ยวปราสาทนครราชสีมา – บุรีรัมย์ 3900 article
เที่ยวกาญจนบุรี – สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน 3900 article
เจาะลึกเชียงใหม่ & Chiang Mai Zoo Aquarium 3 วัน 2 คืน 5000 บาท เริ่มจากเชียงใหม่ article
เที่ยวเกาะสมุย – เกาะแตนและเกาะมัดสุม 3 วัน 2 คืน เริ่มจากเกาะสมุย
เที่ยวเกาะสมุย หมู่เกาะเต่า-นางยวน 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเกาะสมุย ดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะอ่างทอง โดย SPEED BOAT / 3 วัน 2 คืน
เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวภาคกลาง อ่างทอง ลพบุรี 2 วัน 2390
เที่ยวตากเมียวดี แม่สอด 3 วัน 2 คืน 4999
ท่องเที่ยวทัวร์ ภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน PG . 13000
ท่องเที่ยวทัวร์ ปาย เชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง 3 วัน 2 คืน 13000
ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทุกวันอาทิตย์ 1500 article