ReadyPlanet.com
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด (BEST HOKKAIDO) 4 วัน (TG) วันเดินทาง 20 ส.ค.-...23 ก.ย.60*39999 article

 

วันแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                          (-/-/-)                                                                                                                      

 

 

 

 20.00น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 1 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน  Aircaft Type A330-300 (Cabin Version 3303)

 

23.45น.        เดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG670บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

วันที่สอง   เมืองบิเอะ ฟูราโน่ โทมิตะ – บ่อน้ำสีฟ้า - Patchwork no Michi – พิเศษ King Crab Buffet

                แช่ออนเซ็น                                                                                                                  (-/L/D)

 

08.30น.        เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของ เมืองนี้ อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิว ระหว่างสองข้างทางที่เต็มไป ด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด โดยมีสีฟ้ าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา ชมความงามของ ภูเขาไดเสทซึ นับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ ในความทรงจําอย่างยิ่ง โดยสถานที่แห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันดีและได้รับความ นิยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์และโฆษณาสินค้าต่างๆ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทําให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็น และแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ นําท่านสู่ โทมิตะ ฟาร์ม ของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได้พบ กับดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพ ภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน , ดอกลาเวนเดอร์และดอกป๊อปปี้ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม , กลางเดือนสิงหาคมไปแล้วเป็นดอกคอสมอส ซึ่งแต่ละเดือนจะมีชนิดดอกไม้ต่างกันไป อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่ง ดอกไม้ที่ไกลสุดลูกหูลูกตา จนขนานนามกันว่าเนินเขาสายรุ้ง

เที่ยง            ä บริการอาหารกลางวัน Tonkatsu Set (Pork Deep Fried) (1)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา นำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน้ำสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเพื่อไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง โดยที่ก้นบ่อน้ำแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ำ ทำให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบ่อน้ำแห่งนี้จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย หลังจากนั่นทำทุกท่านสู่โรงแรมที่พัก ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ Patchwork no Michi หรือถนน Patchwork คือถนนสายชนบทใกล้ๆ เมือง Biei นับได้ว่าเป็น Landscape เลยก็ว่าได้ เหมาะแก่การมาชมวิว ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ค่ำ               äบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม เมนู King Crab Buffet (2)  *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ 

 หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

พักã โรงแรม Sounkyo Mount View Hotel  Or SML  :

 

http://mtview.e-tetora.com/

วันที่สาม     น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ - ไอซ์ พาวิเลียน - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร                   

                                                                                                                                                   (B/L/D)

 

 

 

เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  

จากนั้นนำท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ำตกทั้งสองแห่งนี้มีต้นน้ำอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ำที่ไหลรวมกันกลายมาเป็นแม่น้ำอิชิคาริได้หลังจากฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำน้ำแข็งเมืองคามิกาวะ หรือ ไอซ์ พาวิเลียน แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองคามิกาวะ ลักษณะเป็นถ้ำน้ำแข็งที่ตลอดทางเดินที่ยาวเหยียดถูกประดับประดาด้วยไฟหลากสีสัน ซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ในอุณหภูมิ -20 องศาเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ภายในถ้ำยังเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่เกิดจากการละลายของน้ำและหยดลงมาก่อนที่จะแข็งตัวเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงาม   (**รวมตั๋วค่าเข้าชม**)

เที่ยง            ä บริการอาหารกลางวัน Japanese Set  (Pork Toban Yaki) (4)

บ่าย              หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความ เจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจาก บรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคําแนะนําและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา   จากนั้นนำท่านชมด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน เป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512   จากนั้นนำท่านชม  หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424  จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่ กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  

ค่ำ               ä บริการอาหารค่ำ เมนู  Yakiniku Buffet(5)  

 

 

พักã โรงแรม Apa Hotel & Resort Sapporo Or SML  : https://www.apahotel.com/

 

 

 

  04_resort-sapporo/index.html

วันที่สี่     คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต –ช็อปปิ้งทานุกิโคจิ               (B/L/D)

                    

 

 

 

เช้า    ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย

เที่ยง            ä บริการอาหารกลางวัน   Tendon (7)

บ่าย              ท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก(ShIroi Koibito) (**รวมตั๋วค่าเข้าชม Shiroi Koibito Park**)

                   ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน  

และต่อด้วย อิสระช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบน ถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin

ค่ำ               äบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม เมนู ShabuShabu(8)

พักã โรงแรม Apa Hotel & Resort Sapporo Or SML  : https://www.apahotel.com/

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่     สนามบินชิโตเสะ กรุงเทพฯ                                                                                           (B/-/-)

 

 

 

เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)   

หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.30 น.       นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย โดยเที่ยวบินที่ TG671                          

 

 

15.30 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง)

(ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

(เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) หรือ

 (ไม่เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

เดือนสิงหาคม

20-24 , 25-29

39,999.-

8,900

เดือนกันยายน

9-13 , 23-27

 *ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 4,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน*

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด

เนื่องจากทางบริษัทฯ

ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

กรุณาชำระ 21 วัน ก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ     1.       ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

2.       ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1.  ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้

4.  กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

อัตราค่าบริการนี้รวม

                   R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                            R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

                   R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.            R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 

                   R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน              R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ      

                   R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                     R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

T       ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่ประสงค์จะพำนัก ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**

T       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ

***(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้ บริการ)***

T       ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

T    ค่าประกันสุขภาพ (สามารถซื้อเพิ่มได้ รายละเอียดด้านหลังโปรแกรม)

T       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

T       ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

วิธีการชำระเงิน   กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ  10,000 บาท

 

{ แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6  เดือนขึ้นไป)

 

 

{ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

 

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

{ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

{ ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง      ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น

{ การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท      ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

{ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

{ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน     ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

{ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

 

เงื่อนไขอื่นๆ

-        รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

-        บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ

-        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น

-        กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว

-        เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-        ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)

-        อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

-        เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)

-        บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร 085-163-5888 092-206-8888 086-892-0088

397457_HOKKAIDO 5D3N 39999_- (TG) Aug-Sep-MO4.doc

 


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :บริการทัวร์โปรขั้นเทพ วันหยุดเทศกาล วันแม่ ปิยะ วันพ่อ

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว (ชมใบไม้เปลี่ยนสี -TOKYO ซุปตาร์ ส้มจี๊ด แดงจ๊าด) 5D3N (TZ) วันเดินทาง 27 ก.ย-...24 ต.ค.60 ปิยะ*เริ่ม 25888 article
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว (TOKYO SKI ซุปตาร์ สกี สโนว์ เดอะลุกซ์ (DELUXE)) 5D3N (TG) วันเดินทาง 2 ธ.ค.-...23 ธ.ค.60*เริ่ม 35888 article
เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด (เล่นสกี ณ สวนชิซิโนะโอกะ HOKKAIDO ซุปตาร์ สกี หิมะ ดาวลูกไก่) 5D3N (TG) 18-22 ธ.ค.60*36888 article
ทัวร์ไหว้พระวัดอารามหลวง 5 วัดล่องแม่น้ำเจ้าพระยา 1 กค ท่านละ 900 บาท
ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทางญี่ปุ่น-เกาหลี ฟุกุโอกะ – มะอิซุรุ (เกียวโต) – คานาซาวะ – ซาไกมินาโตะ –ปูซาน – ฟุกุโอกะ 7 วัน 5 คืน (TG) 26 ส.ค.-1 ก.ย./ 7-13 ต.ค.60*เริ่ม 39999 article
เที่ยวสแกนดิเนเวีย สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก (We're One Promotion พักบนเรือสำราญ DFDS + ScandBuffet + สวนสนุกทิโวลี่) 8 วัน (EK) วันเดินทาง 8 ส.ค.-...4 ธ.ค.60*เริ่ม 59900 article
เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (PRO SWISS) 7 วัน (EK) วันเดินทาง 10 ส.ค.-...19 ต.ค.60 วันแม่ ปิยะ*เริ่ม 49900 article
เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (Mono SWISS) 7 วัน (EK) วันเดินทาง 10 ส.ค.-...4 ธ.ค.60 วันแม่ วันพ่อ*เริ่ม 59900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิส 7 วัน (EK) วันเดินทาง 10 ส.ค.-...11 ธ.ค.60*เริ่ม 39900 article
ล่องเรือเส้นทางญีั่ปุ่นเกาหลี costa fukuoka ปูซาน 26 สค-1 กย/7-13 กยเริ่มต้น 39900