ReadyPlanet.com
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวยุโรป สโลวาเนีย-ออสเตรีย 8 วัน (OS) วันเดินทาง วันแม่ ปิยะ 10 ส.ค.-...18 ต.ค.60*เริ่ม 79900 article

เวียนนา (ออสเตรีย) กราซ –  เบลด (สโลเวเนีย) – ถ้ำโพสทอยน่า – ลุบเบลียน่า – คลาเกนเฟิร์ท

มายโฮเฟ่น – วัตเท่น – ชวาลอฟสกี้ เวิล์ด – อินสบูร์ก ซาลส์เบิร์ก – ฮอลสตัท – เซนต์ โวล์ฟกัง

 

 

 ไฟว์ฟิงเกอร์ – เวียนนา – พระราชวังเชิร์บรุน – ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ 

 

รหัส

วันที่เดินทาง

ราคาค่าทัวร์

25 ท่านขึ้นไป

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่มีเตียงเสริม)

ห้องเดี่ยว

จำนวนที่นั่งที่มี

HR-020

HR-024

HR-025

10 – 17 ส.ค. 17

05 – 12 ต.ค. 17

18 – 25 ต.ค. 17

84,900.-

79,900.-

17,900.-

25+1

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก (1)       กรุงเทพฯ  

21.00 น.                คณะเดินทางพร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารแก่ท่าน

23.45 น.                ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียโดยเที่ยวบินที่ OS 026 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10.50 ช.ม.) 

วันที่สอง (2)    เวียนนา (ออสเตรีย) กราซ –  เบลด (สโลเวเนีย)

05.35 น.                เดินทางถึง เวียนนา สนามบิน VIENNA INTERNATIONAL หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง / จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองกราซ  (GRAZ) (ระยะทาง 229 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลวงของแคว้นสไตเรีย (Styria) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรียระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของทั้งสองข้างทาง / เดินทางถึง เมืองกราซ นำท่านชมเมืองกราซซึ่งได้รับการยกย่อยให้เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (Culture City of Europe) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัวที่สุด เมืองกราซเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรียเป็นรองเพียงแค่เมืองหลวงกรุงเวียนนาเท่านั้น ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 และได้ยังคงรับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 อีกด้วย เมืองกราซเล็กๆอันแสนสงบแห่งนี้มีภูเขาเล็กๆ อยู่กลางเมือง นามว่า Schlossberg หรือ Castle hill เป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาเก่าแก่ (Uhrturm) สัญลักษณ์ประจำเมือง ถือเป็นแลนมาร์คสำคัญของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีป้อมปืนใหญ่ บ่อน้ำโบราณ

หอระฆัง รูปปั้น ฯลฯ ซึ่งคอยบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุคกลางของเมืองให้แก่ผู้มาเยือน จากจุดชมวิวมากมายหลายแห่งบนนั้น ทำให้เราได้มองกราซจากหลากมุม แต่ไม่ว่ามุมไหนก็ดูสวยงามน่าอยู่ทั้งสิ้นแม่น้ำสายเล็กๆ ที่ไหลผ่านไม่ใกล้ ไม่ไกลจาก Schlossberg นั้น มีชื่อว่า Mur river ที่ซึ่งสถาปนิกชาวนิวยอร์คได้ฝากผลงานไว้ในรูปแบบของคาเฟ่ และลานการแสดงในเปลือกหอยลอยน้ำขนาดยักษ์ และหากเลียบแม่น้ำมาอีกนิด ก็จะพบกับอาคารรูปทรงประหลาด ที่ถูกขนานนามว่าเป็น Friendly Alien นั่นคือหอแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย หรือ Kunsthaus นั่นเอง เมืองกราซตั้งอยู่ริม แม่น้ำ Mur เป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัย ทั้งโกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยกราซ มหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1585 และต่อมาเมืองกราซได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                         นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเบลด (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (ระยะทาง 196 กิโลเมตร) / เดินทางถึง เมืองเบลด เมืองเล็กๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่า Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่น้ำทะเลสาบโดยรอบเป็นสีเขียวมรกต เมืองเบลด  เริ่มมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้ง นโปเลียนยังเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ซึ่งใช้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมือง / จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเพลทน่า” (Pletna) ในทะเลสาบเบลด ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม ผ่านชมเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์ 

 

 

 

ค่ำ                            รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมอาหารพื้นเมือง / นำท่านเข้าสู่ที่พัก เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว

วันที่สาม (3)    เบลด – ถ้ำโพสทอยน่า – ลุบเบลียน่า (เมืองหลวง) – คลาเกนเฟิร์ท (ออสเตรีย)

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                                นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำโพสทอยน่า (Postojna Cave) (ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ชมถ้ำโพสทอยน่าโดยการนั่งรถรางไฟฟ้าของทางถ้ำ (15-20 นาที) จากนั้นเดินชมถ้ำซึ่งถือว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ้ำถึง 27 กิโลเมตร ผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดินภายในถ้ำตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร (ระยะทางเดินราว 2-3 กิโลเมตร) 

 

 

                                ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่าง ๆ ภายในถ้ำมากมายลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิต ท่านจะได้ชมความแปลกของ ปลามนุษย์ (Human Fish) ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ล้าคนมาเยือนถ้ำแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

 

**อุณหภูมิในถ้ำเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส ควรสวมเสื้อคลุมกันหนาวเข้าไปด้วย**

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย                         นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลุบเบลียนา (Ljubljana) (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย แม้จะเป็นเมืองที่เล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบนำท่านชมเมืองลุบบลิยาน่า โบสถ์ประจำเมือง ต่อด้วยนำท่านสู่จัตุรัสที่เป็นจุดศูนย์รวมของเมือง ท่านจะได้ชมความสวยงามของสะพาน 3 สะพานที่เชื่อมต่อเมืองเข้าด้วยกัน, จตุรัสพรีเซอร์เรนส์ ที่ตั้งของรูปปั้นคีตกวีคนสำคัญของประเทศสโลวีเนีย และพิเศษสุด!! นำท่านชม ปราสาทลุบเบลียน่า ที่ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาใจกลางเมือง ก่อสร้างตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 11 นำท่านเดินทางขึ้นปราสาทด้วยรถรางฟูนิคูล่า ชมวิวทิวทัศน์จากด้านบนปราสาทที่สวยงามเหมือนเมืองอัศวินในยุคยุโรปกลาง มีเวลาให้ท่านอิสระชมตัวปราสาทด้านบน ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก และเก็บภาพประทับใจ ณ ปราสาทแห่งนี้  

 

จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองคลาเกรนเฟิร์ท (Klagenfurt) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นคารินเทีย (Carinthia) เป็นรัฐทางใต้สุดของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิร์ตเคยเป็นหนึ่งในแปดเมืองเจ้าภาพการจัดแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหกของประเทศอีกด้วย โดยเมืองนี้ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลสาบ Worthersee ที่แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ที่ชื่อว่า Karavanke ได้รับฉายานามว่ากุหลาบแห่งทะเลสาบ Worthersee เมืองนี้เคยถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี 1544 และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลี อิสระเดินชมเมืองสวยตามอัธยาศัยและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง 

 

 

 

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมอาหารพื้นเมือง / นำท่านเข้าสู่ที่พัก เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว 

วันที่สี่ (4)        คลาเกนเฟิร์ท – มายโฮเฟ่น วัตเท่น – ชวาลอฟสกี้ เวิล์ด – อินสบูร์ก

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมายโฮเฟ่น (Mayrhofen) (ระยะทางประมาณ 275 ก.ม.) เป็นแห่งเมืองสกี        รีสอร์ทชื่อดังแห่งรัฐไทโรล เป็นเมืองเล็กน่ารักที่ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาน้ำแข็ง มีกลาเซียร์ล้อมรอบและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาสกีหิมะสามารถเล่นได้ทั้งปี ณ เมืองแห่งนี้ / นำท่านชมจตุรัสกลางเมืองมายโฮเฟ่น จุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองสกีรีสอร์ทแห่งนี้

เที่ยง                       รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวัตเท่น (Wattens)  (ระยะทาง 55 กิโลเมตร) ที่ตั้งของคริสตัลเวิร์ลแห่งชวาลอฟสกี้มิวเซียม ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของโลกแห่งคริสตัลที่จัดให้ท่านได้เพลิดเพลินทั้งภายในอาคารมิวเซียมและสวนกลางแจ้ง โดยภายในอาคารมิวเซียมแห่งนี้ได้ทำเป็นห้องโซนต่าง ๆ ให้ท่านได้เยี่ยมชมมากมาย เช่น ห้องบูลฮอลล์คริสตัล ห้องคริสตัลโดม ห้องคริสตัลน้ำแข็ง ส่วนภายนอกก็มีสวนเมฆคริสตัล

 

ยามใดแสงแดดสะท้อนกับตัวคริสตัลแล้ว จะเกิดการสะท้อนแสงระยิบระยับตระการตา ปิดท้ายด้วยเลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์คริสตัลชวาลอฟสกี้ ที่มีให้เลือกซื้อมายมายที่สุดในโลก /จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร / นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร) เมืองหลวงแห่งแคว้นไทโรล ประเทศออสเตรีย 

 

 

 

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า (5)      อินสบูร์กซาลส์บวร์ก – ฮอลสตัท

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเยี่ยมชม เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของเทือกเขาอันสวยงาม อินส์บรูคเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่จัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว ชมสภาพบ้านเมืองสถาปัตยกรรมที่งดงามรักษาไว้เป็นอย่างดีส่วนใหญ่มีอายุเกิน 400 ปีขึ้นไป ท่านจะได้เห็นตัวเมืองของอินส์บรูค ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ จากนั้นนำท่านชมอาคารหลังคาทอง (GOLDEN ROOF)  ที่สร้างขึ้นเมื่อค.ศ. 1502 ในสมัยของพระเจ้าแมกซิมิเลียน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของเมืองนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับตัวเมืองอันสวยงามหรือเลือกชมเลือกสินค้าชื่อดังของออสเตรีย 

 

เที่ยง                       รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

                                นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 186 กิโลเมตร) ชมเมืองซาล์สบวร์กอันแสน

โรแมนติก เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ ปราสาท และพระราชวัง และยังเป็นเมืองที่จัดงานประจำปีที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอย่าง Salzburg Festival นอกจากนั้น เขตเมืองเก่าที่งดงาม ยังได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้อีกด้วย

 

 

 

งานเทศกาลต่างๆที่มีจัดขึ้นในเมืองกว่า 4,000งาน หล่อหลอมให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองทีมีความสำคัญทาง วัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ชมป้อมปราการ Hohensalzburg ซึ่งเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองถือเป็นป้อมที่ยังคงสภาพเดิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปตอนกลาง จากป้อมนี้คุณจะสามารถมองเห็นวิวอันน่าตื่นตาตื่นใจของเมืองซาล์สบวร์กได้อีกด้วย สำหรับบ้านเกิดของโมซาร์ทนั้นตั้งอยู่ที่ Getreidegasse ถนนช็อปปิ้งที่น่าดึงดูดใจที่สุดของเมือง ด้วยบรรดาตึกทรงสูงแคบและ  ลานบ้านอันแสนโรแมนติค / จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (Hallstat) (ระยะทาง 73 กิโลโมตร) นำท่านเดินชมเมืองที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านฮอลสตัทซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก

 

 

 

ค่ำ                           รับประทาอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว

วันที่หก (6)      ฮอลสตัท เซนต์โวล์ฟกัง  – เวียนนา

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านล่องเรือทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ ซี (Hallstatt See) ให้ท่านเพลิดเพลินกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จุดเด่นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยของเมืองริมทะเลสาบสีน้ำเงินนี้ก็คือ เทือกเขาหิมะสูงตระหง่านล้อมรอบทะเลสาบสีฟ้าใสเอาไว้อย่างสนิทแนบ โดยมีเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกของ ทะเลสาบฮัลล์สตัทเทอร์ (Hallstatter See) โดยคำว่า See ในภาษาออสเตรียก็หมายถึง ทะเลสาบ นั่นเอง ตัวเมืองเก่าแก่มีสถาปัตยกรรมยุโรปยุคโบราณ โบสถ์ยอดแหลมแบบโกธิกพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า ทั้งหมดสะท้อนลงเป็นภาพเสมือนจริง ในทะเลสาบนิ่งสงบอย่างลงตัว มีป่าสนแน่นขนัดอยู่ตามลาดไหล่เขาข้างๆ อีกทั้งบรรยากาศก็สงบเงียบ เนิบช้าปราศจากแสงสีและความอึกทึกใดๆ อดีตเมืองนี้เข้าถึงได้ด้วยเรือเท่านั้น เพิ่งมีการสร้างถนนเข้าไปถึงเมื่อปี ค.ศ. 1890 จากทางฟากตะวันตกของทะเลสาบนั้นเอง 

 

เที่ยง                       รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง


นำท่านเดินทางสู่ เซนต์โวล์ฟกัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 36.5 กิโลเมตร) เมืองริมทะเลสาบ โดยมีเทือกเขาแอลป์ปกคลุมไปด้วยหิมะตั้งตระหง่านเป็นฉาก หลังของเมืองบ้านเรือนสวยงามเขียนลายตกแต่งอาคารแบบชาเล่ย์เป็นส่วนใหญ่ มีระเบียงที่ใช้ไม้สนปลูกประดับด้วยไม้ดอกนานา อีกทั้งเคย 

เป็นเมืองที่การท่องเที่ยวออสเตรียกราบทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาประพาส หลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนชมทะเลสาบและบ้านเมืองเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัยจากร้านค้าเรียงรายในตัวเมืองที่ตกแต่งด้วยสไตล์แปลกตาน่ารักน่าชมโดยทั่วไป / จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (ระยะทาง 285 กิโลเมตร) ประเทศออสเตรีย / เดินทางถึง เวียนนา

ค่ำ                           รับประทาอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษขาหมูเวียนนาพร้อมจิบไวน์ / นำท่านเข้าสู่ที่พัก เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว 

วันที่ เจ็ด (7)    เวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน – ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ – สนามบิน

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                                นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน เชิร์นบรุนน์ อันเลื่องชื่อของราชวงศ์ฮอฟเบิร์ก อันยิ่งใหญ่

                                ที่ถูกสร้างขึ้น ในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ ของพระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินี

                                จักรวรรดิโรมัน ที่ตั้ง พระทัยว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ ท่านจะได้เข้าชมภายในของราชวังที่สวยงาม

                                ด้วยสถาปัตยกรรมจิตรกรรมที่หลากหลายรูปแบบจนมีคำกล่าวว่าความงามนี้ไม่แพ้พระราชวังแวร์

                                ซายส์ ของฝรั่งเศส สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆกว่า 20 ห้อง และชมอุทยาน


                                สวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นงดงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง                       รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ซี่โครงหมูเวียนนา แบบเวียนนิสสไตล์)

                                จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตรีท ที่มีร้านค้านานาชนิด

                                จากนั้นมีเวลาอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมายในย่านช้อปปิ้งชื่อดังอย่างจุใจไม่

ว่าจะเป็น GUCCI, LOUIS VUITTON, ROLEX, COACH, NESPRESSO, H&M, SWAROVSKI และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น 

 

และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมความสวยงามของอาคารบ้านเรือน ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเมืองเก่าเวียนนา เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนผสมผสานอาคารสมัยเก่าและสมัยใหม่รวมถึงโบสถ์และมหาวิหารเซนท์สตีเฟ่น , พระราชวังฮับบวร์ก , อาคารรัฐสภา , อาคารศาลาว่าการกรุงเวียนนา อิสระท่านชมเพลิดเพลินตามอัธยาศัย

ค่ำ                           รับประทาอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา หมายเหตุ ระหว่างรอเครื่องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อสินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าใน บิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทำภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา

 

 

23.20 น.                ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS025 

วันที่ แปด (8)  กรุงเทพฯ

14.20 น.                เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

******************************************

อัตราค่าบริการ

รหัส

วันที่เดินทาง

ราคาค่าทัวร์

25 ท่านขึ้นไป

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่มีเตียงเสริม)

ห้องเดี่ยว

จำนวนที่นั่งที่มี

HR-019

HR-020

HR-024

HR-025

09 – 16 มิ.ย. 17

10 – 17 ส.ค. 17

05 – 12 ต.ค. 17

18 – 25 ต.ค. 17

84,900.-

79,900.-

17,900.-

25+1


** ราคานี้เป็นราคาผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึ้นไป หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**

อัตรานี้รวม

·       ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไปกลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้

·       ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ

·       ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

·       ค่าวีซ่าออสเตรีย (โชว์ตัว )

·       ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ

·       ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

·       ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ

·       ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ

·       หัวหน้าทัวร์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

·       ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)

·       น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน

·       ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ 

อัตรานี้ไม่รวม 

·       ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ เป็นต้น

·       ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน

 

 

·       บริการพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม

วิธีการจองทัวร์

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายในวัน จากวันจอง (First come First served)  และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน หรือ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า              ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน 

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

•              ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)

•              ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )

•              ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000.- บาท / ท่าน           

•              ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์

•              ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

•              หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง

•              หากทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะทำการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าโครเอเชีย และ วีซ่าออสเตรีย ประจำปี 2017

·       พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสำเนาหน้าพาสปอร์ต

·       รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 %

·       สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนสมรส

·       หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE)  หรือสำเนาบุ๊คแบ้งค์ย้อนหลัง 6 เดือน

·       จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

·       กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน

·       กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา

โปรดทราบ !

·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง

·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

 

 

·       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

***เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 

***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร 085-163-5888 092-206-8888 086-892-0088

389339_ออสเตรีย-สโลเวเนีย 8 วัน-OS-MO4.doc


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการทัวร์ยุโรป

เที่ยวยุโรป โปแลนด์ (Special Poland) 6 วัน (QR) วันเดินทาง 23 ก.ย.-...11 ธ.ค.60*เริ่ม 29900 article
เที่ยวยุโรป ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-ฮังการี (Special Eastern Europe บินตรงสู่กรุงเวียนนา) 7 วัน 4 คืน (TG) วันเดินทาง 18 พ.ย.-...9 ธ.ค.60*เริ่ม 39900 article
เที่ยวยุโรป เชก-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี (Hello Eastern Europe) 7 วัน 4 คืน (EK) วันเดินทาง 19 ก.ค.-...27 ก.ย.60*39900 article
เที่ยวยุโรป เชก-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน (EK) วันเดินทาง 11 ต.ค.-29 ธ.ค.60*เริ่ม 38888 article
เที่ยวยุโรป เชก-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน (EK) วันเดินทาง 6 ก.ย.-...24 พ.ย.60*39900 article
เที่ยวยุโรป สเปน (Mono Spain) 7 วัน (EK) วันเดินทาง 13 ก.ย.-...1 ธ.ค.60*39900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี (Grand Germany) 7 วัน (EK) วันเดินทาง 13 ก.ย.-...27 ต.ค.60*39900 article
เที่ยวยุโรป ฝรั่งเศส (ROMANTIC FRANCE เที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้แสนสวย..สุดโรแมนติก) 7 วัน (QR) วันเดินทาง 21 ก.ย.-...19 ต.ค.60 วันปิยะ*47900 article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ ลอนดอนเนอร์ 8 วัน (GF) วันเดินทาง 9 มิ.ย.-...20 ต.ค.60*49900 article
เที่ยวยุโรป สวิส (Hilight SWISS ไฮไลท์ สวิส) 7 วัน 4 คืน (TG) วันเดินทาง 4 ก.ย.-...3 ธ.ค.60*เริ่ม 49900 article
เที่ยวยุโรป อิตาลี-สวิส-เยอรมนี-ฝรั่งเศส ยอดเขาทิตลิส (VOL.H) 8 วัน (QR) วันเดินทาง 18 พ.ค.-...26 ต.ค.60*เริ่ม 49999 article
เที่ยวยุโรป ออสเตรีย-สโลวีเนีย-โครเอเชีย 7 วัน (EK) วันเดินทาง 12 ก.ย.-...9 พ.ย.60*45900 article
เที่ยวยุโรป ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก-เช็ก (ยุโรปตะวันออก East Europe Classic) 8 วัน (ฺBR) วันเดินทาง 16 ก.ย.-...27 พ.ย.60*49900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมัน-ออสเตรีย–ปราสาทนอยชวานสไตน์-เชก (We're One Promotion) 8 วัน (EK) วันเดินทาง 21 ก.ย.-...4 ธ.ค.60*49900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน (EK) วันเดินทาง 5 ส.ค.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 49999 article
เที่ยวยุโรป โปรตุเกส-สเปน 8 วัน (EK) วันเดินทาง 15 ก.ย.-...4 ธ.ค.60*49900 article
เที่ยวยุโรป เวลส์-อังกฤษ (HAPPY TIME IN WALES & ENGLAND) 8 วัน 5 คืน (EK) วันเดินทาง 8 ส.ค.-...17 ต.ค.60*55900 article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 8 วัน (EK) วันเดินทาง 7 ต.ค.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 53999 article
เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (Mono SWISS) 7 วัน (TG) วันเดินทาง 4 ก.ย.-...3 ธ.ค.60*เริ่ม 53900 article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ สก็อตแลนด์-เวลส์-อังกฤษ 9 วัน (EK) วันเดินทาง 25 ก.ค.-...4 ธ.ค.60 วันเฉลิมฯ ร.10 วันแม่ ปิยะ วันพ่อ*เริ่ม 59900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี-สวิส-ออสเตรีย (EUROPE CHARMING เที่ยวยุโรปแบบสบายๆ 3 ประเทศ) 9 วัน 6 คืน (TG) 1-9 ก.ย./ 10-18 พ.ย.60*เริ่ม 55900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK) วันเดินทาง 4 ก.ค.-...25 ต.ค.60*เริ่ม 55900 article
เที่ยวยุโรป สวิส-เยอรมนี 8 วัน 6 คืน (LX) วันเดินทาง 10 มิ.ย.-...11 ต.ค.60*เริ่ม 59900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK) วันเดินทาง 4 ก.ค.-...25 ต.ค.60*เริ่ม 55900 article
เที่ยวยุโรป โครเอเชีย-ริเวียร่า 7 วัน (TK) วันเดินทาง 6 ต.ค.-...22 ต.ค.60*54900 article
เที่ยวยุโรป สวิส-ลิคเท่นสไตน์-อิตาลี (Europe Autumn Route) 8 วัน (TG) ปิยะ 22-29 ต.ค.60*63900 article
เที่ยวยุโรป สวิส-ลิคเท่นสไตน์-อิตาลี (Europe Autumn Route) 8 วัน (TG) ปิยะ 22-29 ต.ค.60*63900 article
เที่ยวยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน (EK) วันเดินทาง 9 ก.ย.-...21 ต.ค.60*71999 article
เที่ยวยุโรป ฝรั่งเศส IMPRESSION FRANCE 7 วัน (TG) วันเดินทาง 29 เม.ย.-...28 ต.ค.-4 ส.ค.60*75900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี-เชก-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก (Eastern Europe Grand Tour) 9 วัน (TG) วันเดินทาง 29 เม.ย.-...28 ต.ค.60*85900 article
เที่ยวยุโรป ริเวียร่า..ปลายทางฝันของนักเดินทาง เพชรเม็ดงามแห่งเมดิเตอร์เรเนียน อิตาลี-ฝรั่งเศส 8 วัน (TG) วันเดินทาง 28 เม.ย.-...27 ต.ค.-4 ส.ค.60*91900 article
เที่ยวเจาะลึก โครเอเชีย 9 วัน (OS) วันเดินทาง 10 ส.ค.-...18 ต.ค.60 วันแม่ ปิยะ*99900 article
เที่ยวยุโรป ยุโรปบอลข่าน (Luxury) ออสเตรีย – สโลเวเนีย – โครเอเชีย – บอสเนีย – มอนเตเนโกร 10 วัน (OS) ปิยะ 15-24 ต.ค.60*119900 article
เที่ยวยุโรป สวิส SWITZERLAND GRAND TOUR 10 วัน (TG) วันเดินทาง 28 เม.ย.-...20ต.ค.60*104000 article
เที่ยวยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส จุงเฟรา 10 วัน (TG) วันเดินทาง 29 เม.ย.-...28 ต.ค.60*110900 article
เที่ยวยุโรปเหนือ ไอซ์แลนด์-เดนมาร์ก (มหัศจรรย์ยุโรปเหนือ ดินแดนแห่งธรรมชาติ) 9 วัน (TG) วันเดินทาง 28 เม.ย.-...27 ต.ค.60*139900 article
เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (แกรนด์สวิส พิชิต 6 ภูเขาดัง) 8 วัน (TG) 16-23 ก.ย.60*79900