dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวยุโรป อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 8 วัน (EK) วันเดินทาง 7 ต.ค.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 53999 article

 

 

 กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน

แมนเชสเตอร์ - เอดินเบรอะ - เลคแลนด์ - วินเดอร์เมียร์ - ยอร์ค

กำหนดการเดินทาง :   

วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน (อังกฤษ)

18.00 น.         คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

21.25 น.         อกกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน EK373 / EK007

 

วันที่สอง        กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0050-0230 *.*.*.

07.05 น.         (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรว์กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ....หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ...

นำท่านเดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ โดยผ่านชมกลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตัน  มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์  (ราคารวมค่ารถเข้าท้องถิ่นนั่งเข้าไปใกล้ๆหินแล้ว)


เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน้ำของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า ....

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ายังแคว้นเวลล์สู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก                HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม        คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์


เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมกรุงคาร์ดีฟ ผ่านชมสถานที่สำคัญตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ดีฟ

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) เมืองเล็กๆ แต่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ....

นำท่าน ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี) ซึ่งเป็นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร์ และตัวบ้านยังคงเอกลัษณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ดภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนัก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหนึ่ง ....นำท่านชมสนามฟุตบอล โอลด์ เทรฟฟอร์ด (ไม่รวมค่าเข้าสนามฟุตบอล) อันเป็นที่ตั้งของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีชื่อเสียง เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก *.*.*. ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชมและปรับปรุงหรืออื่นๆ *.*.*.

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก                HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่             เลคแลนด์ - วินเดอร์เมียร์ - เอดินเบรอะ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยังบริเวณที่เรียกว่า เลคแลนด์ ที่สวยงาม ด้วยทะเลสาบ ระหว่างเส้นทางจะผ่านบ้านชนบทของอังกฤษที่น่ารัก ชม เมือวินเดอร์เมียร์ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และเป็น บ้านเกิดของปีเตอร์ แรบบิทตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน


บ่าย               ออกเดินทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH)  เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ที่ได้รับสมญานามว่า เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ จะเห็นได้จากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ยังคงไว้ในรูปแบบดั้งเดิมให้ทุกท่านได้ชื่นชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์

นำท่าน ชม The Royal Mile ถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดใน

เอดินบะระ มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก ท่านสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจได้จากถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้

ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเอดินบะระ จึงทำให้การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก                MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า           เอดินเบรอะ-ยอร์ค

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น

...นำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจากป้อมปราการบนปราสาท  

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย                  ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (YORK) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของเขตอุทยานแห่งชาติ นอร์ธ ทัมเบอร์แลนด์

นำท่านชมเมืองยอร์ค เมืองการพาณิชย์ที่อยู่ในยอร์คเชียร์ แคว้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ

นำท่านชมยอร์คมินสเตอร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี)โบสถ์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมืองที่เก่าแกสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก                THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE  หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก          BICESTER OUTLET-อ๊อกฟอร์ด-ลอนดอน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                         นำท่านแวะช้อปปิ้งที่ BICESTER OUTLET เอ้าท์เลทที่ รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย  แบรนด์ราคาถูกกว่าปกติ 60-70 % อยู่ที่นี่

เที่ยง                อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด เมืองแห่งมหาวิทยาลัย

นำท่านถ่ายรูปกับตัวอาคารของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท

นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) เมืองใหญ่ที่ให้ความสำคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง ....นั่งรถชมเมืองไม่ว่าจะเป็น ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชมจัตุรัสทราพัลการ์, มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์เซ็นปอลที่งดงาม


อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง สินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกรุงลอนดอน  อาทิ ห้างแฮร์รอด ห้างเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ร้าน BURBERRYS ร้าน Debenhams ร้าน Fortnum & Masons จัดได้ว่าเป็นร้านที่ “ผู้ดี” มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว สูท และเสื้อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแก้ว และเครื่องกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเป็ดโฟร์ซีซั่น *.*.*.

ที่พัก                IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด         กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมกรุงลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ...ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝั่ง แม่น้ำเทมส์ ถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเป็นสัญญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร์ ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียลคราวน์  ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมด้านหน้า) ที่ประทับของพระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเป็นระเบียบสวยงาม  ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON)  (ชมด้านหน้า) ที่เก่าแก่และเป็นคลังเก็บสมบัติของพระราชวงศ์อังกฤษ  ได้เวลาอันสมควร...*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

20.25 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK004/ EK372

 

วันที่แปด        สนามบินสุวรรณภูมิ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 06.35-09.40 *.*.*.

19.15 น.         (เวลาท้องถิ่น) เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

----------------------

หมายเหตุ       กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

**อัตราค่าใช้จ่าย                

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก+1ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียงเสริม

+2ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

7-14 ต.ค. / 21-28 ต.ค.

53,999.-

52,999.-

9,500

3-10 ธ.ค.

58,999.-

56,999.-

30 ธ.ค. - 6 ม.ค.

63,999.-

63,999.-

11,500

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **

อัตรานี้รวม

1.             ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  (Economy Class) ไป-กลับตามกรุ๊ปเท่านั้น (ชั่นธุรกิจเพิ่มท่านละประมาณ 90,000 บาท

2.             ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3.             ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4.                ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

5.             ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ

6.             ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์

7.             ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับ             ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

อัตรานี้ไม่รวม

1.             ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย

2.             ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี

3.             ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,ค่าบริการพิเศษอื่นๆ

4.             ค่าวีซ่าอังกฤษประมาณท่านละ 6,000.- บาท  (เราบริการยื่นให้สำหรับท่านที่ไม่มีวีซ่าอังกฤษ) (หากกำหนดนัดหมายคิวยื่นวีซ่าตามกรุ๊ปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางมายื่นได้ตามกำหนดการ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 500.-บาท)

5.             ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 25  ปอนด์ ต่อ ท่าน

 

 

6.             ค่าทิปคนขับรถ 15 ปอนด์ ต่อ ท่าน 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...

ชำระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

·       กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท

·       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  คืนมัดจำทั้งหมด

·       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท

·       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

·       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน   ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

·       กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร 085-163-5888 092-206-8888 086-892-0088

385537_EURO 19 (EK) Eng Scot Wales 8D-MO10.doc


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการทัวร์ยุโรป

เที่ยวยุโรป ริเวียร่า-ตุรกี (Riviera Turkey) 10 วัน (EK) วันเดินทาง 3 พ.ย.-...29 ธ.ค.60*เริ่ม 33900 article
เที่ยวยุโรป เชก-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน (EK) วันเดินทาง 11 ต.ค.-29 ธ.ค.60*เริ่ม 38888 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน (EK) วันเดินทาง 5 ส.ค.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 49999 article
เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (แกรนด์สวิส พิชิต 6 ภูเขาดัง) 8 วัน (TG) 16-23 ก.ย.60*79900