ReadyPlanet.com
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวจีน เทียนสิน-รถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (XW) วันเดินทาง 11 ส.ค.-...22 ต.ค.60 วันแม่ ปิยะ*เริ่ม 13555 article

 

 เที่ยวจีน เทียนสิน-รถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน (XW)

วันเดินทาง 11 ส.ค.-...22 ต.ค.60*เริ่ม 13555

 

ราคาทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวม

·       ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่านละ 1,300 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ทั้งนี้ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)

·       ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง  

 

วันแรก                     สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน

08.30 .                คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

11.20 น.                เหิรฟ้าสู่  เทียนสิน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW880 Q(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)

17.00 น.                เดินทางถึง สนามบินเทียนสิน เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้งปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ห่างออกไปจากปักกิ่งประมาณ 160 ก.ม.  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง                 วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์อิตาลี-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง

                                  ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                                                นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม เป็น 1 ใน 3 วัดเจ้าแม่ทับทิมที่มีประชาชนนิยมไปกราบไหว้มากที่สุดในโลก นำท่านนมัสการเจ้าแม่ทับทิมที่มีความสูง 2.7 เมตร คนท้องถิ่นส่วนใหญ่นิยมมาขอลูกกับเจ้าแม่ทับทิมองค์นี้  นำท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเทียนสิน ตั้งอยู่ในเขตหนานไค ตึกรอบๆทั้งหมดเป็นแบบโบราณทั้งนั้น 

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านชม ถนนสไตล์อิตาลี อยู่ทางทิศเหนือของเมืองเทียนสิน เป็นถนนที่ตกแต่งเป็นสไตล์อิตาลีอยู่กว่า200หลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูง ที่เปิดบริการหลายเส้นทางทั่วประเทศจีนสู่ ปักกิ่ง เป็นเส้นทางรถไฟที่มีความยาว 120 กิโลเมตร ใช้เวลาวิ่ง 33 นาที ซึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 330-350 กิโลเมตร/ชั่วโมง เริ่มใช้ในปี 2008 จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็นต้น

ã พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม               จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านใบชา-ร้านผ้าไหม-พระราชวังฤดูร้อน

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่  จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร  นำท่านแวะ ร้านใบชา  ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง

บ่าย                      นำท่านแวะ  ร้านผ้าไหม  ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่                    ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก-ร้านนวดเท้า-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและ

                                สนามกีฬาว่ายน้ำ-ถนนหวังฟูจิ่ง

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                                นำท่านแวะ ร้านยาบัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี  มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

บ่าย                      นำท่าน ผ่านชมสนามกีฬารังนก  ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ซึ่งภายในยังมี สระว่ายน้ำแห่งชาติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ง PTW and Ove Arup  ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์   นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า  จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

ã พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า                  ร้านผีชิว-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                                นำท่านแวะ  ร้านผีชิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย  เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย                        นำท่านเดินทางสู่ เทียนสิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)   เป็นเมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนที่ควบกับปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้ , ฉงชิ่ง ที่ขึ้นกับรัฐบาลกลางโดยตรง มีตำแหน่งเท่ากับมณฑล

18.15 น.                เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW879Q(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)

 

 

22.00 น.                ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***)

 

 

หมายเหตุ  :        ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า, ร้านไข่มุก, ร้านใบชา, ร้านหยก, ร้านบัวหิมะ ร้านผีชิว, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

 

 

*ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก* 

 

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

(ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น) 

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคา เด็กอายุ

ต่ำกว่า 18 ปี

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

วันที่ 11-15 สิงหาคม 2560
(วันแม่)

15,555 บาท

19,555 บาท

4,500  บาท

วันที่ 25-29 สิงหาคม 2560

13,555 บาท

17,555 บาท

4,500  บาท

วันที่ 08-12 / 22-26 กันยายน 2560

14,555 บาท

18,555 บาท

4,500  บาท

วันที่ 20-24 / 22-26 ตุลาคม 2560

(วันปิยมหราช)

17,555 บาท

21,555 บาท

4,500  บาท

ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์


หมายเหตุ :          ราคาทัวร์นี้  ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

                                บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

1.                 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

2.              ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

3.              ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

4.  น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

5.              ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท  (ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป)  

หมายเหตุ :

· กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือเดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รุป และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ พร้อมชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม    700  บาท  / ยื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่านละ 1,300 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับ
    ความพึงพอใจของท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)***

6. ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 หยวน/ท่าน/ทริป

7.ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการ

1.             เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในการจอง ชำระยอดเต็มจำนวน ภายใน 2 วันหลังการจอง พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้กับทางบริษัทฯ

2.              เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

3.             คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

4.              เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน   สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน

5.             กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.              การยกเลิก

6.1                                         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป             เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง

6.2                                         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป              เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง

6.3                                         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน                 เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง

6.4                                         ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน             เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

 6.5             ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)

1.       หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)

2.       หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3.       รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4.       เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

5.       กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 

5.1.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง

               5.1.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่

               5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่

               5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ

5.2 เดินทางพร้อมญาติ 

5.2.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง

5.2.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่

5.2.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น

6.    กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้

6.1 ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน

6.2 หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์

6.3 สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม

6.4 สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท

6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

·       หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน             จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท

·       หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ     จ่ายเพิ่ม  100  บาท

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

1.             กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

2.             สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

3.             เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

4.             โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

5.             ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

·       ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

·       นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

·       นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

·       นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า

เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย

ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร 085-163-5888 092-206-8888 086-892-0088

392222_CSXWTSN1 เทียนสิน รถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง 5D4N (XW) AUG-OCT 60 (RE030717)-MO6.doc

 


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการทัวร์จีน อาหารดี ที่พักดี ครบสูตร

เที่ยวจีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดจิงเชอ-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (CZ) 20-25/ 21-26/ 22-27 ก.ย.60*18999 article
เที่ยวจีน เฉินตู (Chengdu สะท้านตับ) 5 วัน 4 คืน (3U) วันเดินทาง 19 ก.ค.-...28 ก.ย.60 วันเฉลิมฯ ร.10*เริ่ม 16799 article
เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 3 คืน (TG) วันเดินทาง 21 ก.ค.-...7 ธ.ค.60*เริ่ม 14799 article
เที่ยวจีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 11 มิ.ย.-...31 ธ.ค.60*เริ่ม 11799 article
เที่ยวจีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ประตูสวรรค์ ตื่นตาสะพานแขวนลอยฟ้าสูงและยาวที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 2 เม.ย.-...22 ต.ค.60 วิสาข/เข้าพรรษา/วันแม่/ปิยะ*เริ่ม 12888 article
เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย (Easy สุดติ่ง in จางเจียเจี้ย No.2) 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 27 มิ.ย.-...19 ธ.ค.60*เริ่ม 14999 article
เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย (Easy สุดติ่ง in จางเจียเจี้ย) 5 วัน 2 คืน (WE) วันเดินทาง 11 มิ.ย.-...29 ต.ค.60*เริ่ม 15999 article
เที่ยวจีน คุนหมิง (การแข่งขันกอล์ฟ ณ สนาม OCT Kungming Wind Valley Club) 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง 30 มิ.ย.-...25 ส.ค.60*11900 article
เที่ยวจีน ฉงชิ่ง-อู่หลง มรดกโลก หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ บินตรง 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 7 ก.ค.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 13999 article
เที่ยวจีน ฉงชิ่ง-อู่หลง มรดกโลกหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 5 พ.ค.-...20 ต.ค.60*เริ่ม 16888 article
เที่ยวจีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้ 5 วัน (CA) วันเดินทาง21 มิ.ย.-...13 ก.ย.60*เริ่ม 15999 article
เที่ยวจีน ปักกิ่ง 4 วัน (XW) 2 พ.ค.-...29 ส.ค. 60*เริ่ม 10999 article
เที่ยวจีน ปักกิ่ง (Easy เฟี้ยวฟ้าว in Beijing) 4 วัน (XW) วันเดินทาง 7 เม.ย.-...29 ส.ค.60*เริ่ม 14999 article
เที่ยวจีน นานกิง-อู๋ซี-ดิสนีย์แลนด์-หังโจว 5 วัน 4 คืน (XW) วันเดินทาง 6 ก.ย.-...19 ต.ค.60 สงกรานต์*เริ่ม 16999 article
เที่ยวจีน ซัวเถา-แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน (FD) วันเดินทาง 27 พ.ค.-...22 ต.ค.60*เริ่ม 14999 article
เที่ยวจีน ซัวเถา-เหมยโจว-หย่งติ้ง-มรดกโลกบ้านดินฮากกา 5 วัน 4 คืน (FD) วันเดินทาง 7 มิ.ย-...30 ต.ค.60*เริ่ม 17999 article
เที่ยวจีน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-ตงชวน-มณฑลยูนาน 5 วัน (SC) 1-5/ 15-19 มิ.ย.60*12900 article
เที่ยวจีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-โหมวหนีโถว 6 วัน 5 คืน (3U) วันเดินทาง 31 ธ.ค.59-...28 มี.ค.60 ปีใหม่*เริ่ม 17888 article
เที่ยวจีน กุ้ยหลิน (Guilin รีเทิร์น) 6 วัน 5 คืน (CZ) 22-27 ก.ย.60*27799 article
เที่ยวจีน ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น 7 วัน 5 คืน (XW) วันเดินทาง 19 มิ.ย.-...16 ต.ค.60*เริ่ม 26799 article
เที่ยวจีน ซีอาน-สุสานทหารจิ๋นซี-พระราชวังต้าหมิงกง บินตรง 4 วัน 3 คืน (FD) 13-16 ม.ค./ 10-13 ก.พ./ 25-28 มี.ค.60*22900 article
เที่ยวจีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) วันเดินทาง 18 ต.ค.-...28 ต.ค.60*เริ่ม 30999 article
เที่ยวจีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-เล่อซาน-ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน (TG) วันเดินทาง 20 ต.ค.-...22 ต.ค.60*40999 article
บทความปักกิ่ง มากสรรพสิ่งชวนตะลึง