ReadyPlanet.com
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวบาหลี อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย 4 วัน (GA) วันเดินทาง 25 พ.ค.-...26 ต.ค.60*เริ่ม 23900 article

                                         

วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ-  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า – เกาะบาหลี (เดนพาซาร์) – วิหารทานาล๊อต – หาดจิมบาลัน  

04.30 น.          พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะ

                         เพื่อให้บริการตลอดการเดินทาง

06.35 น.          ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865


                         ( บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่องบิน )

10.15 น.          ถึงสนามบินจาการ์ต้า **

11.25 น.          แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ เดนพาซาร์ เที่ยวบินที่ GA 408

                      ( บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่องบิน )

14.25 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคน 

เข้าเมือง  บาหลี ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพื้นที่

ประมาณ  5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ล้านคนท่าอากาศ

ยานนานาชาติตั้งอยู่ที่เมืองบาดุง ทางตอนใต้สุดของเกาะ าหลีเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น วัดและวัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดำเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จักนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีนคูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตานะห์ ล็อต หรือ ดินแดนในทะเล

เย็น                   ä รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบาลัน (JINBALAN BEACH) บริการท่านด้วยอาหารทะเลท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน 

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ  MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่สอง       ชมโชว์บารองแดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี  (ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์) ทะเลสาบบาร์ตู

                    โรงงานกาแฟ  -  วัดตัมปะก์ซีริง

เช้า                    ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ (BARONG DANCE) เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บารอง คือ ตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอำนาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอ ๆ กัน ตามบทละครบาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและความชั่วเสมอ สำหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต...นำท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

     เที่ยง                   ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์นี้ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟและเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรง ... นำท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านตัมปะก์ซีริง ตามตำนานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชั่วคืนด้วยเล็บมือตน สิ่งปลูกสร้างนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประ เพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งจะทำให้กษัตริย์ ราชินี และนางสนมผู้วายชนม์กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับ   บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ หลังจากถวายเครื่องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระน้ำแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ำกันคนละด้าน แม้น้ำจะมาจากแหล่งเดียวกันแต่จะมีท่อแยกเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างกันไป ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่

ค่ำ                  ä รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ  MERCURE  BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม      วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ (ทะเลสาปบราตัน) วัดอูลันดานู  ช้อปปิ้ง DUTY FREE & PLANET

                     HOLLYWOOD

เช้า                    ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

                         นำท่านสู่ วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน) ที่วัดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเรืองอำนาจ นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบเป็นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เทือกเขาเบดูกัล ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บ้าน ที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ นำท่านชม วัดอูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู ที่อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพยแห่งสายน้ำ ไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้

ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ำสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ำ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเดนพาร์ซ่า

เที่ยง                 ä รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

                         จากนั้นนำท่านสู่ Duty FreePlanet Hollywood ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด รวมทั้งสินค้าในร้าน Planet Hollywood ซึ่งจำหน่ายสินค้าในเครือฮอลลีวู๊ด

เย็น                   ä รับประทานอาหารค่ำ   ณ  ภัตตาคาร   

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ  MERCURE  BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่สี่         ช้อปปิ้ง คูต้า เซนเตอร์  – สนามบินบาหลี – จาการ์ต้า กรุงเทพฯ

เช้า                    ä รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งย่าน คูต้า เซนเตอร์  เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ (อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่) ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

12.00 น.          ออกเดินทางจากยอร์คยาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สู่กรุงเทพฯ  เที่ยวบินที่ GA-407

( บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่องบิน )

12.55 น.          ถึงสนามบินจาการ์ต้า  ...รอเปลี่ยนเครื่อง...

16.40 น.          ออกเดินทางจากจาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 864  ( บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่องบิน )

20.10 น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้งก่อนทำการ

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โรงแรมที่พัก : MERCURE  BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL 

 

กำหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

2-12ปี

เด็กไม่มีตียง

2-12 ปี

พักเดี่ยว

25-29  พ.ค. 60

23,900.-

22,900.-

21,900.-

4,500

8 – 11  มิ.ย. 60

23,900.-

22,900.-

21,900.-

4,500

15-18  มิ.ย. 60

23,900.-

22,900.-

21,900.-

4,500

22-25  มิ.ย. 60

23,900.-

22,900.-

21,900.-

4,500

29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 60

23,900.-

22,900.-

21,900.-

4,500

6-9  ก.ค. 60  วันอาสาหบูชา

25,900

24,900.-

23,900.-

4,500

7-10  ก.ค. 60  วันอาสาหบูชา

25,900

24,900.-

23,900.-

4,500

13-16  ก.ค. 60

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

27-30 ก.ค. 60

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

10-13  สิงหาคม  60  วันแม่

25,900

24,900.-

23,900.-

4,500

17-20 สิงหาคม 60

24,900.-

23,900.-

22,900.-

5,500

24-27  สิงหาคม 60

24,900.-

23,900.-

22,900.-

5,500

31 สิงหาคม – 3 กันยายน  60

24,900.-

23,900.-

22,900.-

5,500

7-10  กันยายน  60

24,900.-

23,900.-

22,900.-

5,500

14-17  กันยายน  60

24,900.-

23,900.-

22,900.-

5,500

21-24  กันยายน  60

24,900.-

23,900.-

22,900.-

5,500

28  กันยายน – 1 ตุลาคม  60

24,900.-

23,900.-

22,900.-

5,500

5- 8  ตุลาคม  60

23,900.-

22,900.-

21,900.-

4,500

12-15  ตุลาคม  60

23,900.-

22,900.-

21,900.-

4,500

19-22  ตุลาคม  60

23,900.-

22,900.-

21,900.-

4,500

26-29  ตุลาคม  60

23,900.-

22,900.-

21,900.-

4,500

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้งก่อนทำการ

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขการชำระเงิน

·        ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง *และชำระส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ หรือตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด *

อัตราค่าบริการนี้รวม

·        ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย,  ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และค่าภาษีสนามบิน ที่สายการบินเรียกเก็บ และค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ  30 ก.ก.

·        ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

·        ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

·        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด  (ถ้าต้องการ)

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่นค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด

·        สินน้ำใจสำหรับไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 500 บาท/ท่าน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ

·        ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 2 USD/คน/วัน + ทัวร์  2 USD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับ  1 USD/คน/วัน (**รวมทิปตลอดการเดินทาง

1 ท่านจ่ายทิป  20 USD/ท่าน ***) 

***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์

2.คณะเดินทางผู้ใหญ่  15 ท่านขึ้น มีหัวทัวร์ไทย

3. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

หมายเหตุ

>>           การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 02-..........

>>           บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ หรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ

>>           บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

>>           เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

>>           ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)

>>           อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจน

กระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนาม บินต่างๆ / หรือ รัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

>>           กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตและต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

 

***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร 085-163-5888 092-206-8888 086-892-0088

367282_บาหลี 4 วัน 3 คืน (บินเช้า) เริ่มต้น 23900_-MO2.doc


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการทัวร์เวียดนาม บาหลี อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ดูไบ

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน (DD) วันเดินทาง 11 ส.ค.-...22 ก.ย.60*เริ่ม 11900 article
เที่ยวเวียดนาม เว้-ดานัง-ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน (PG) วันเดินทาง 7 ก.ค.-...29 ก.ย.60*เริ่ม 11900 article
เที่ยวเวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4 วัน 3 คืน (PG) วันเดินทาง 27 ก.ค.-...26 ต.ค.60*เริ่ม 11899 article
เที่ยวเวียดนาม ฮานอย -กาวบั่ง-พิชิตน้ำตกที่สุงที่สุดของเอเชีย “BAN GIOC” 4 วัน 3 คืน (SL) วันเดินทาง 16 มิ.ย.-...20 ต.ค.60*เริ่ม 11999 article
เที่ยวเวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง (CLASSIC VIETNAM สุสานลุงโฮ-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-อ่าวฮาลอง-ซีฟู้ดบนเรือ (FD) วันเดินทาง 1 เม.ย.-...21 ต.ค.60 สงกรานต์ ฉัตรมงคล วิสาข อาสาฬห เข้าพรรษา วันแม่ ปิยะ*เริ่ม 8999 article
เที่ยวมาเลเซีย หาดใหญ่-มาเล-ปีนัง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน (SL) 19-21 ส.ค./ 2-4, 23-25 ก.ย.59*8666
ตามรอยมรดกโลก เวียดนามกลาง ท่านละ 8900 บาท