ReadyPlanet.com
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวเวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง (CLASSIC VIETNAM สุสานลุงโฮ-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-อ่าวฮาลอง-ซีฟู้ดบนเรือ (FD) วันเดินทาง 1 เม.ย.-...21 ต.ค.60 สงกรานต์ ฉัตรมงคล วิสาข อาสาฬห เข้าพรรษา วันแม่ ปิยะ*เริ่ม 8999 article

เที่ยวเวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง (CLASSIC VIETNAM สุสานลุงโฮ-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-อ่าวฮาลอง-ซีฟู้ดบนเรือ (FD)

วันเดินทาง 1 เม.ย.-...21 ต.ค.60 สงกรานต์ ฉัตรมงคล วิสาข อาสาฬห เข้าพรรษา วันแม่ ปิยะ*เริ่ม 8999

 รายละเอียดโปรแกรม

วันที่หนึ่ง        กรุงเทพฯ ฮานอย – วิหารวรรณกรรม ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง  

04.00 น.            คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00 น.            Qออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ FD642 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง

08.45 .            Qถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางกลับ ฮานอย นำชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ

เที่ยง                 ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                         นำท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า)

  ค่ำ                   ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

                        ã นำท่านเข้าสู่ที่พัก BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง        ฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ของ อ่าวฮาลอง ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537

สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลักษณะทั่วไป

เที่ยง                 ä รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)

นำท่าน ชมถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ บรรยากาศภายในถ้ำท่านจะสัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้งรูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ  

            ถึง กรุงฮานอย จากนั้นชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ที่นำมา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชั้นสำหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

ค่ำ                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN )

                        ã นำท่านเข้าสู่ที่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม        ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับ ฮานอย เดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นำท่านคาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการตั้งแต่วันที่ กันยายน – พฤศจิกายน 2559 ซึ่งลูกค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด ชม ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน จากนั้นเข้าชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทำงานและห้องนอน จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตั้งแต่เด็กจนโต จนกระทั่งตาย

เที่ยง                 ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

                        นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงคราม อีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า

 

จากนั้นชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร)

20.50 น.            Qออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD645 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

22.45 น.            Qถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการในบริการ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

01-03 เม.ย.

8,999 บาท

1,900 บาท

06-08 เม.ย.

07-09 เม.ย.

08-10 เม.ย.

9,888 บาท

1,900 บาท

13-15 เม.ย.

14-16 เม.ย.

15-17 เม.ย.

11,900 บาท

1,900 บาท

16-18 เม.ย.

9,999 บาท

1,900 บาท

21-23 เม.ย.

22-24 เม.ย.

8,999 บาท

1,900 บาท

28-30 เม.ย.

9,555 บาท

1,900 บาท

29 เม.ย.-01 พ.ค.

10,500 บาท

1,900 บาท

05-07 พ.ค.

9,999 บาท

1,900 บาท

06-08 พ.ค.

8,999 บาท

1,900 บาท

12-14 พ.ค.

9,555 บาท

1,900 บาท

13-15 พ.ค.

19-21 พ.ค.

20-22 พ.ค.

26-28 พ.ค.

27-29 พ.ค.

8,999 บาท

1,900 บาท

02-04 มิ.ย.

03-05 มิ.ย.

09-11 มิ.ย.

10-12 มิ.ย.

16-18มิ.ย.

17-19 มิ.ย.

23-25 มิ.ย.

24-26 มิ.ย.

30 มิ.ย.-02ก.ค.

01-03 ก.ค.

8,999 บาท

1,900 บาท

07-09 ก.ค.

9,999 บาท

1,900 บาท

08-10 ก.ค.

11,500 บาท

1,900 บาท

14-16 ก.ค.

15-17 ก.ค.

21-23 ก.ค.

22-24 ก.ค.

28-30 ก.ค.

29-31 ก.ค.

8,999 บาท

8,999 บาท

1,900 บาท

1,900 บาท

04-06 ส.ค.

05-07 ส.ค.

11-13 ส.ค.

9,999 บาท

1,900 บาท

12-14 ส.ค.

10,900 บาท

1,900 บาท

18-20 ส.ค.

19-21 ส.ค.

25-27 ส.ค.

26-28 ส.ค.

8,999 บาท

 

 

 

1,900 บาท

 

 

 

01-03 ก.ย.

02-04 ก.ย.

08-10 ก.ย.

09-11 ก.ย.

15-17 ก.ย.

16-18 ก.ย.

22-24 ก.ย.

23-25 ก.ย.

29 ก.ย.-01 ต.ค.

30 ก.ย.-02 ต.ค.

06-08 ต.ค.

9,888 บาท

1,900 บาท

07-09 ต.ค.

13-15 ต.ค.

14-16 ต.ค.

8,999 บาท

1,900 บาท

20-22 ต.ค.

22-24 ต.ค.

9,999 บาท

1,900 บาท

21-23 ต.ค.

10,900 บาท

1,900 บาท


ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี


อัตรานี้รวม

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)  ดอนเมืองฮานอยดอนเมือง โดยสายการบิน             แอร์เอเซีย (FD)

ü ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ü ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ

ü ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ

ü อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

ü ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

ü ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

û  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

û  ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน (สำหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสำคัญ) ฯลฯ

û  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

û  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น

เงื่อนไขการจองทัวร์

§  ชำระเต็ม

กรณียกเลิก

·        ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)

·        ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

·          กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

§  ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง

§  หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย

§   นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

§  เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม

§  กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

§   โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

การเดินทางเป็นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

 

 

 

หมายเหตุ

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

§  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

§  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

§  กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ       

§  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม

§  สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

§  การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

§  ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจำนวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 

***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร.085-163-5888, 085-241-5888, 086-892-0088

344440_เวียดนามเริ่มต้น8999-MO1.doc


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการทัวร์เวียดนาม บาหลี อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ดูไบ

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน (DD) วันเดินทาง 11 ส.ค.-...22 ก.ย.60*เริ่ม 11900 article
เที่ยวเวียดนาม เว้-ดานัง-ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน (PG) วันเดินทาง 7 ก.ค.-...29 ก.ย.60*เริ่ม 11900 article
เที่ยวเวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4 วัน 3 คืน (PG) วันเดินทาง 27 ก.ค.-...26 ต.ค.60*เริ่ม 11899 article
เที่ยวเวียดนาม ฮานอย -กาวบั่ง-พิชิตน้ำตกที่สุงที่สุดของเอเชีย “BAN GIOC” 4 วัน 3 คืน (SL) วันเดินทาง 16 มิ.ย.-...20 ต.ค.60*เริ่ม 11999 article
เที่ยวบาหลี อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย 4 วัน (GA) วันเดินทาง 25 พ.ค.-...26 ต.ค.60*เริ่ม 23900 article
เที่ยวมาเลเซีย หาดใหญ่-มาเล-ปีนัง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน (SL) 19-21 ส.ค./ 2-4, 23-25 ก.ย.59*8666
ตามรอยมรดกโลก เวียดนามกลาง ท่านละ 8900 บาท