ReadyPlanet.com
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
ิัอัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิส 7 วัน (EK) วันเดินทาง 6 ก.ค.-...29 พ.ย.60*เริ่ม 39900 article

วันแรก           กรุงเทพฯ                                                                                              (ไทย) 

17.30 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9แถว Tสายการบินเอมิเรตส์เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

21.05 น.   ëออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่EK373æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่สอง         ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก -จัตุรัสมาเรียน                                                                                                     (ยูเออี-เยอรมนี)

00.50 น.   ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

03.20 น.   เดินทางสู่เมืองมิวนิคประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK 53æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

08.35 น.   Pถึงสนามบินเมืองมิวนิคประเทศเยอรมนีผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่านำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีค.ศ. 1972 นำท่านเดินทางสู่ BMWWELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว อิสระท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนบูร์ก (NymphenburgPalace) เป็นวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย ส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่า ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พักณBest Western Munich Airport Hotelหรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม         ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท                                                 (ออสเตรีย)

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู่เมืองซาลบูร์กออสเตรียซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำท่านชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลบูร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขา แอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านชมสวนมิราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดังให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่าและแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นนำท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasseแล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดินหรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลบูร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมืองเดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ทซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึ้นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ ตรารูปโมสาร์ทไป หมดทั้งสิ้น

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Austria Trend Salzburg WestHotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่            ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ                                                               (ออสเตรีย)

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมออกเดินทางสู่ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในSalzkammergutเขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารออกเดินทางสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอินซึ่งคำว่า “อินส์บรูคนั้น” แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอินมีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พักณRamada Innsbruck Tivoli Hotelหรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า           ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์                                                                   (เยอรมนี)

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณเมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึงชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ำพอลลัทเป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาวตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพรที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พักณEuro Park Hotelหรือระดับเดียวกัน

วันที่หก          ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์                         (สวิสฯ)

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้วก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มนําท่านชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของ สวิสเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่ เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านชมและแวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่นํ้ารอยซ์เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปีเป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณเชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางนํ้า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมากต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมดนําท่านเดินทางสู่น้ำตกไรน์เพื่อชมนํ้าตกที่สวยงามและนับว่าใหญ่ที่สุดใน ยุโรป กว้างประมาณ 150 เมตรและสูงประมาณ 20 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.55 น.   ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK82 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด         ดูไบ-กรุงเทพฯ                                                                     (ยูเออี-ไทย)

07.20น.    เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลี่ยนเครื่อง

11.45 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK370(æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

20.50 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

เด็กต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

กรกฎาคม

6 – 12 ก.ค.

42,900

40,900

10,000

27 ก.ค. – 2 ส.ค. 60

39,900

37,900

10,000

สิงหาคม

10 – 16 ส.ค. 60

42,900

40,900

10,000

24 -  30 ส.ค. 60

39,900

37,900

10,000

กันยายน

1-7 /14-20
 20-26 ก.ย. 60

39,900

37,900

10,000

ตุลาคม

5-11/11-18/12-18
18-24 /19-25 ต.ค. 60

39,900

37,900

10,000

พฤศจิกายน

1 – 7 / 16 – 22

29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 60

39,900

37,900

10,000

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ü   ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์

ü   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

ü   รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

ü   โรงแรม ที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)

ü   ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ü   ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ü   หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ü   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 / 500,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

û   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

û   ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

û   ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ 

û   ค่าทิปพนักงานขับรถ (2 ยูโร/วัน/คน)

û   หัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาทต่อวัน อาทิเช่น 100 x 5 = 500 บาท/คน/วัน

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1.                           สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท และค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท  (ในกรณีที่ให้บริษัทดำเนินการยื่น) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง

2.                           ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน

3.                           หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

2.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5.     ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 หมายเหตุ

1)             ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 2 สัปดาห์

2)             ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากกรณีที่เกิด เหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

3)             เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี

4)             บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ
ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูตเยอรมัน ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

1.      พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน ก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

2.      รูปถ่ายสีขนาด 1.5´2 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จำนวน 2ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6เดือน)

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) /สำเนาสูติ-บัตร (ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)

4.      หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน
ในปัจจุบัน
, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด

5.      กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3เดือน (90 วัน)พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง6เดือน

6.      สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6 เดือน(นับจากวันปัจจุบัน) หากมียอดเดือนกระโดด ต้องขอ Statement  ย้อนหลัง 6เดือนจากธนาคาร อัพเดท15 วันก่อนยื่นวีซ่าควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

6.1ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่สามารถสืบความสัมพันธ์ได้ หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีต้องใช้เพิ่มเติม คือBank Guaranteeที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) และระบุบชื่อผู้เดินทาง ต้องสะกดชื่อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่นวีซ่า

7.      กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น

8.      กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมโดยที่บิดามารดาและบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตโดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องและต้องมาแสดงตัวพร้อมกันในวันยื่นวีซ่า พร้อมเซ็นชื่อในใบคำร้องขอวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานฑูต

9.      การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

10.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท

11.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร

หากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร.085-163-5888, 085-241-5888, 086-892-0088

381972_EK013 Germany Austria Swiss 7 Days Agent 2017_Update 15-06-2017-MO7.doc


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :บริการทัวร์โปรขั้นเทพ วันหยุดเทศกาล อาสาฬห เข้าพรรษา วันเฉลิม วันแม่ ปิยะ

ทัวร์ไหว้พระวัดอารามหลวง 5 วัดล่องแม่น้ำเจ้าพระยา 1 กค ท่านละ 900 บาท
เที่ยวเกาหลี (Go Go in Korea) (TG) วันเดินทาง 28 มิ.ย.-...23 ส.ค.60*18888 article
เที่ยวเวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4 วัน 3 คืน (PG) วันเดินทาง 27 ก.ค.-...26 ต.ค.60*เริ่ม 11899 article
เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด (HOKKAIDO ซุปตาร์ลำซิ่ง ไตรภาค-ลาเวนเดอร์โทมิตะ/สวนชิคิไซโนะโอกะ...) 6 วัน 4 คืน (TG) 15-20 ส.ค.60*39999 article
เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด (HOKKAIDO ซุปตาร์ ลำซิ่ง (2)) 5 วัน 3 คืน (TG) วันเดินทาง 3 ก.ค.-...26 ส.ค.60*เริ่ม 33888 article
เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด (ลาเวนเดอร์ HOKKAIDO) 5 วัน 3 คืน (TG) อาสาฬห 8-12 ก.ค./ 23-27 ก.ค.60*49900 article
เที่ยวสแกนดิเนเวีย สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก (We're One Promotion พักบนเรือสำราญ DFDS + ScandBuffet + สวนสนุกทิโวลี่) 8 วัน (EK) วันเดินทาง 29 มิ.ย.-...17 ต.ค.60*เริ่ม 59900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี – ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เชก (We're One Promotion) 8 วัน (EK) วันเดินทาง 8 มิ.ย.-...24 ส.ค.60 *เริ่ม 49900 article
เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (PRO SWISS) 7 วัน (EK) วันเดินทาง 10 ส.ค.-...19 ต.ค.60 วันแม่ ปิยะ*เริ่ม 49900 article
เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (Mono SWISS) 7 วัน (EK) วันเดินทาง 5 ก.ค.-...19 ต.ค.60*เริ่ม 59900 article
เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด บิเอะ-โซอุนเคียว-โทยะ-โอตารุ-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (HOKKAIDO Lavender No.1) 5 วัน 2 คืน (TG) วันเดินทาง 29 มิ.ย.-...18 ส.ค.60 วันแม่*เริ่ม 42900 article
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว-คามาคุระ (TOKYO-Kamakura Flowers) 5 วัน (TG) เข้าพรรษา 6-10 ก.ค./ วันแม่ 10-14 ส.ค.60*38900 article
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ลาเวนเดอร์ (Tokyo PRO Lavender) 6 วัน (TG) เข้าพรรษา 6-11 ก.ค.60*36900 article
เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต-ฟูจิ-โตเกียว (Special Summer Honshu) 6 วัน (TG) 16-21 มิ.ย./ (วันเฉลิมฯ ร.10) 28 ก.ค.-2 ส.ค.60*37900 article