เที่ยวกัมพูชา นครวัด 2 วัน 1 คืน 4850 บาท
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์ยุโรปWISDOM
bulletทัวร์ยุโรป premium
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletเที่ยวแบบ incentive group
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletบริการ incentive group
bulletTeam building
bulletsportday
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวกัมพูชา นครวัด 2 วัน 1 คืน 4850 บาท

 เยือนกัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

สระแก้ว ปอยเปต ปราสาทนครวัด ปราสาทนครธม ปราสาทตาพรหม

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน พักโรงแรมในเสียมเรียบ     

กำหนดการเดินทาง  

วันแรก       กรุงเทพฯ – สระแก้ว – ปอยเปต – ศรีโสภณ – โตนเลสาป

04.00 น.        นัดทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดสระแก้ว เพื่อความสะดวก พนักงานบริการอาหาร และเครื่องดื่มมื้อเช้าแบบปิกนิก ä บนรถ

08.00 น.        เดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ –ปอยเปต ผ่านกระบวนการผ่านแดน ไทย –กัมพูชา มัคคุเทศก์ท้องถิ่นกล่าวต้อนรับและบอกแนวทางการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี เดินทางสู่ เมืองเสียมราฐ ระยะทาง 153 กม.   นำท่านไหว้ องค์เจ๊ก องค์จอม พระพุทธรูปสองพี่น้องที่มีความศักดิ์สิทธ์และเป็นที่เคารพเป็นอย่างมากของชาวขะแมร์

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหาร  ä    

ช่วงบ่าย        หลังอาหารเดินทางเที่ยวชม ทะเลสาบเขมร “โตนเลสาป” จากเมืองไป 12 กม. แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงน้ำหลากจะกว้างถึง 7,500 ตร.กม. ชมวิถีชีวิต หมู่บ้านประมงท้องถิ่น บ้านเรือน โรงเรียน วัด ที่ดำรงอยู่อย่างเรียบง่าย สงบ จากนั้นเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือ ทุ่งสังหาร สถานที่เก็บกะโหลกมนุษย์ เพื่อย้ำเตือนถึงความโหดร้ายในช่วงเขมรแดงฆ่าล้างเผ่าพันธ์ เพียงแค่ฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เห็นด้วยเท่านั้น  เดินทางสู่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) ซื้อเสื้อสัญลักษณ์รูปปราสาท เป็นของฝาก ชม เครื่องเงินเขมร ไม้แกะสลัก ปลากรอบจากโตนเลสาป พวงกุญแจ สินค้าที่ระลึก

19.00 น.        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร ä หลังอาหารชมการแสดงพื้นเมือง ระบำอัปสรา อันตระกาลอ่อนช้อย สวยงาม หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม Dara Reang Sey หรือเทียบเท่า  (ห้องละ 2-3 ท่าน)

 

 วันที่สอง   ปราสาทบันทายศรี – นครวัด – นครธม – ปราสาทตาพรม – รำอัปสรา

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ä

08.00 น.        เดินทางสู่ เมืองนครธม “ปราสาทนครธม” เดินผ่าน สะพานนาคราช สลักด้วยหินขขนาดใหญ่ แลเห็นเทวากำลังแข็งขันช่วยเหล่ายักษ์อสูร ยื้อยุด ฉุดนาค ช่วยกันกวนเกษียนสมุทรผ่านประตูสู่ทิศใต้ของ ปราสาทบายน ปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศาสนสถานแบบพุทธมหายาน บนยอดสูงสุดสลักรูปพระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวร 54 ปรางค์ แลยิ่งใหญ่ ตระกาลตาจากนั้นนำชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ.1729 เพื่อถวายแด่พระราชมารดา เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่อีกแห่งสร้างตรงกับสมัยขอมยุคสุดท้าย ลักษณะโดดเด่นมีต้นไม้ขนาดใหญ่ตั้งต้นยืนคู่ “ต้นสำโรง” และ “ต้นสะปง” ที่ใช้รากแทรกตัวกเปราสาทเอาไว้เหมือนกำลังรักษาปราสาทเอาไว้อยู่

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร Tonle Chaktomok (บุฟเฟต์นานาชาติ) ä

ช่วงบ่าย          เดินทางสู่ นำชม ปราสาทนครวัด  Ang kor Wat 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลก สร้างเมื่อ พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าวสุริยวรมันที่ 2 ชมความงามของนางอัปสรานับหมื่นยืนเคียงข้างปราสาทมาหลายร้อยปี สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ด่านปอยเปต ระหว่างทางแวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินทราย สามารถเลือกซื้อกลับได้ จากนั้นเดินทางต่อ นำท่านผ่านพิธีผ่านแดน และศุลกากร (***หากมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก***)

19.00 น.        บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารä อ.อรัญประเทศ สระแก้ว  

23.00 น.        (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ อย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไปครับ

™˜™˜™˜™˜™˜™

                                                              

 

อัตราค่าบริการ            ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน      ท่านละ       4,850.- บาท      กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ 1,000.-  บาท

                                      เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี              ท่านละ       3,900.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่าบริการนี้รวม                            

-     ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง                        -       ค่าที่พัก/โรงแรม 1 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)

-     ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ                                             -       ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางและในมื้ออาหาร ไม่มีแอลกอร์ฮอล

-     ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ                         -       ค่ามัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

-     ค่าเรือ/ท้องถิ่น ไม่รวมทิป                                                            -       ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ/ วีซ่า(สำหรับชาวต่างชาติ)/ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ในกรณีเปิดใบเสร็จเต็มรูปแบบ) / อื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ

 

หมายเหตุ  กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

เอกสารที่ใช้   พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 

เงื่อนไขการจอง  เมื่อยืนยันการจอง พร้อมชำระค่ามัดจำ ท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วันทำการ

 

กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ ขออนุญาตเลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 สนใจสำรองจองที่นั่งกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้หรือ Email tourandservice@gmail.com โทร 0851635888 0852415888 license no.11/04924 


ชื่อ นามสกุล :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
lineidหรือemail :
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์แอนด์เซอร์วิส พาทัวร์ ลาว พม่า กัมพูชา

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL) วันเดินทาง ก.ค.-...30 ก.ย.60*เริ่ม 15900
เที่ยวย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม บางกอกแอร์เวย์ เฉพาะคณะของท่าน private group
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน การบินไทย private group 10 ท่านขึ้นไป
เจาะลึกแกรนด์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวนพุกาม – มัณฑะเลย์ - ทะเลสาบอินเล 6 คืน 7 วัน private group 8 ท่านขึ้นไป
กรุงเทพฯ-เชียงของ-ล่องเรือน้ำโขง-หลวงพระบาง-ปากแบ่ง-เชียงของ 6 วัน (รถ+เรือ) 9900
เที่ยวนครวัด-นครธม-บันทายสรี-ล่องเรือโตนเลสาบ 3วัน 2คืน โดยรถบัส 5900
เที่ยวนครวัด – นครธม – โตนเลสาบ3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส 20900
เที่ยวมรดกโลก หลวงพระบาง เสน่ห์เมืองลาว ลาวแอร์ไลน์ ราคาโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะคณะของท่าน
ภาพบรรยากาศเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี
เที่ยวพม่า ย่างกุุ้ง-ห