ตามรอยมรดกโลก เวียดนามกลาง ท่านละ 8900 บาท
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์ยุโรปWISDOM
bulletทัวร์ยุโรป premium
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletเที่ยวแบบ incentive group
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletบริการ incentive group
bulletTeam building
bulletsportday
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


ตามรอยมรดกโลก เวียดนามกลาง ท่านละ 8900 บาท

ตามรอยมรดกโลก  เวียดนามกลาง

กรุงเทพ ฯ – มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – ดองฮา – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน

6 วัน 3 คืน  

พิเศษ...ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ+ชิมเมนูกุ้งมังกร  พร้อมพักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง      

วันแรกของการเดินทาง                   กรุงเทพฯ - มุกดาหาร

17.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.00 น.        ออกเดินทางสู่ จังหวัดมุกดาหาร โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น แบบวีไอพี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

*.*.*.  บริการอาหารค่ำแบบกล่องบนรถ  *.*.*.  

 

วันที่สองของการเดินทาง          มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – ลาวบาว – ดองฮา - อุโมงค์วินห์ ม๊อค                                        

                                                 เขตปลอดทหาร – เว้ - ล่องเรือมังกร ฟังดนตรีพื้นเมือง

เช้า               เดินทางถึง จ.มุกดาหาร นำท่านทำภารกิจส่วนตัว อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านมุกดาหารของประเทศไทย เพื่อข้ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาว

แห่งที่ 2 สู่ด่านสะหวันนะเขต สปป.ลาว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถท้องถิ่นของประเทศเวียดนาม (ชั้นเดียว) จากนั้นเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 9 ผ่านทางชายแดนสะหวันนะเขต - แดนสวรรค์ - ลาวบาว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหาร (ประเทศลาว)

บ่าย              นำท่านผ่านด่านแดนสวรรค์ของประเทศลาวและผ่านด่านลาวบาวของประเทศเวียดนาม

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองดองฮา นำท่านชม อุโมงค์วินห์ม๊อค ซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปี เพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิดในสมัยสงครามเวียดนาม อุโมงค์แห่งนี้มีชาวบ้านจำนวนมากกว่า 300 คน เคยอาศัยอยู่เป็นเวลากว่า 5 ปี นับจากปี 2509 – 2514 

นำท่านผ่านชมเขตปลอดทหาร  บริเวณแม่น้ำเบนไห่  ตรงเส้นขนานที่ 17   ซึ่งเคยใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์จาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 5 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนาม  เมืองเว้เป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามเคยอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์เหวียน   ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                   จากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของสองฟากฝั่งของแม่น้ำหอม โดยล่องเรือมังกร พร้อมชมและฟังดนตรีพื้นเมืองโบราณ ซึ่งจะแสดงขับกล่อมโดยสาวสวยชาวเวียดนาม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK VIEW หรือเทียบเท่า

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

วันที่สามของการเดินทง             เว้ – วัดเทียนหมุ – พระราชวังได๋โหน่ย – สุสานกษัตริย์ไคดิ่งห์

                                                             ฮอยอัน - ดานัง – พิพิธภัณฑ์จาม

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดเทียนหมุ วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายเชน  ชมเจดีย์เทียนหมุ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม วัดนี้มีความสำคัญในช่วงยุคหลังของเวียดนาม เนื่องจากอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้  

ไปประท้วงการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลไซง่อน ด้วยการขับรถออสตินจากเมืองเว้ไปที่

กรุงไซ่ง่อน เพื่อเผาตนเอง  

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังได๋โหน่ย (พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน) พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง และเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์  ในสมัยสงครามเวียดนาม พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกอเมริกาทิ้งระเบิดลง จนทำให้บริเวณส่วนที่เป็นที่ประทับเสียหาย พังทลายลงมา บางส่วนไม่เหลือแม้แต่ซากปรักหักพัง พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองเว้ เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของชาวจีน  ปัจจุบันรัฐบาลของประเทศเวียดนามกำลังบรูณะซ่อมแซมพระราชวังแห่งนี้ให้เป็นเหมือนในสมัยก่อน ชมป้อมประตูทางเข้าพระราชวังที่สวยงาม ชมป้อมเสาธงขนาดใหญ ชมท้องพระโรงของกษัตริย์ไว้สำหรับออกว่าความแก่ประชาชน  เป็นต้น

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหาร

บ่าย              นำท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิ่งห์  สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานแห่งเดียวที่ได้ผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี  ทางเดินขึ้นได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า ที่ลานชั้นสองจะเป็นรูปปั้นหินของช้างม้า ข้าราชการและพลเรือน ชมบริเวณภายในสุสานอันสวยงาม  ซึ่งประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบ เซรามิค  ชมรูปปั้นของกษัตริย์ไคดิ่งห์ และชมมังกรม่านหมอกบนเพดานของสุสาน ซึ่งคนที่วาดรูปนี้  ใช้เท้าวาดรูปทั้งหมด  

 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าการค้าขายที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม WORLD HERITAGE 1 ใน 5 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนาม เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังมีรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้ ไม่ว่าจะมีโครงสร้างที่ทำด้วยไม้หน้าต่างตลอดจนบานประตูแกะสลัก

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์จาม ของอาณาจักรจามปา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากขอมในสมัยโบราณ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงไว้เป็นห้องๆ ซึ่งเก็บรวบรวมชิ้นงานศิลปะของชาวจามตั้งแต่ศตวรรษที่ 5-16

ไว้กว่า 300 ชิ้น ทั้งแสดงภาพเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างน่าสนใจ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ผ่านอุโมงค์ไฮวัน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่มีความยามที่สุดในแถบอาเซี่ยนมีความยาวประมาณ 6 ก.ม. อุโมงค์แห่งนี้ได้เจาะทะลุเขาไฮวัน (Hai Van) แปลว่า ช่องเขาแห่งเมฆหมอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขา Truong Son ที่ทอดตัวยาวตัดถนนทางหลวงลงสู่ทะเล 

เมืองดานัง เป็นเมืองแห่งหาดทรายขาวและภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่สำคัญและใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจริญและเติบโตมาจากหมู่บ้านชาวประมง  จนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ปัจจุบันดานังเป็นเมืองที่เร่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่พักที่โรงแรม DANANG  หรือเทียบเท่า

                                 

วันที่สี่ของการเดินทาง           ดานัง – เขตเมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ

                        สะพานญี่ปุ่น – ฮอยฮัน – หมู่บ้านนอนเนื๊อก – เว้ – ตลาดดองบา - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่เขตเมืองโบราณฮอยอัน เมืองมรดกโลก จากนั้นนำท่านชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน  เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และภาพในยังเป็นที่ตั้งของวัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิม วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายมีความสวยงาม ท่านสามารถทำบุญเพื่อต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอยมาจุดไฟทิ้งเอาไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน

จากนั้นนำท่านชม บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 300 ปี ซึ่งสร้างแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม สถาปัตยกรรมที่ยังมีเหลืออยู่ของชาวจีน ซึ่งเข้ามาเมื่อศตวรรษที่ 17  ลักษณะที่โดนเด่นของบ้านนี้คือ สถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ของบ้านในฮอยอัน ก็คือการแกะสลักไม้เป็นรูปดอกไม้ติดไว้ที่หน้าบ้าน

นำชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 300 กว่าปีมาแล้ว ในช่วงศตวรรษที่ 17 ตัวสะพานเป็นรูปโค้ง และหลังคามุงกระเบื้องสี

 

 

เขียวเหลืองเป็นคลื่น  กลางสะพานมีศาลกวนอูอยู่ภายใน  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าต่างๆ มาวางขายไว้หน้าบ้านของตัวเอง

เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยว ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น กระเป๋าปักมือ โคมไฟ รองเท้า ภาพวาดเมืองฮอยอัน เป็นต้น ….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนนอนเนื้อก หมู่บ้านนี้มีซื่อเสียงเกี่ยวกับการแกะสลักหินอ่อนซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของเมืองดานัง

เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (เมนูอาหารทะเล + เมนูกุ้งมังกร)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ ตามเส้นทางเดิม จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม  ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ เช่น เสื้อดาวแดง ชุดอ๋ายหญ่าย ตุ๊กตาเวียดนาม งานไม้แกะสลัก เสื้อผ้า กระเป๋า เหล้าหมินหม่าง กาแฟเวียดนาม และขนมพื้นเมืองต่าง ๆ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                   จากนั้นนำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ที่มีเพียงแค่เวียดนามที่เดียวในโลก เป็นการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน, สัตว์ที่ชาวเวียดนามนับถือ, ขบวนแห่จอหงวน  เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CENTURY RIVERSIDE หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้าของการเดินทาง                 เว้ – ลาวบาว – สะหวันนะเขต – พระธาตุอิงฮัง

                                                    มุกดาหาร – ตลาดอินโดจีน – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านสะหวันนะเขต  สปป.ลาว โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 9 ตามเส้นทางเดิม ระหว่างทางท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติและชุมชน 2 ข้างทาง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ประเทศลาว)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอิงฮัง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง

ชาวสะหวันนะเขต ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านสักการะ เพี่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นเดินทางสู่ด่านสะหวันนะเขต และด่านมุกดาหาร ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมุกดาหารอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของฝากของที่ระลึกนานาชนิด ที่ ตลาดอินโดจีน เช่น หมูยอ อุ (เหล้าพื้นเมืองอีสาน) และสิ้นค้าต่างๆ มากมาย  ทั้งของไทย ลาว จีน และเวียดนาม

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                   หลังอาหาร  นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

 

วันที่หกของการเดินทาง                                   กรุงเทพ ฯ

05.00 น.       เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ   

 

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)                     ท่านละ           8,900         บาท

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม                                                                    ท่านละ          3,500           บาท 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคา กรณีผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 30  ท่าน 

 

อัตรานี้รวม   

-          ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง ตามที่ระบุไว้ในรายการ   

-          ค่าโรงแรมที่พักสุดหรูระดับ 4 ดาว  จำนวน 3 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการ  

-          ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

-          ค่าเอกสารผ่านด่านไทย – ลาว – เวียดนาม     

-          ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

-          ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

 

อัตรานี้ไม่รวม

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

-          ค่าพักเดี่ยวตามอัตรา

-          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ

ค่าทำวีซ่า กรณีเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ของประเทศไทย

สนใจสำรองจองที่นั่งกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้หรือ Email tourandservice@gmail.com โทร 0851635888
ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการทัวร์เวียดนาม บาหลี อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ดูไบ